Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact …

Start oktober 2021 Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen …

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Varkenshouder Gerald Deetman heeft met Valleivarken een bijzonder concept ontwikkeld. Alle partners van het concept werken samen in een gesloten …

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en …

Binnen de Regio Deal Foodvalley trekken Rijk en regio samen op om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem …

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

De online Bodemcursus is van start gegaan! Vier groepen met enthousiaste veehouders, erfbetreders en geïnteresseerden krijgen in vijf middagen een …

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee …

De bodem is het belangrijkste kapitaal van de boer. Wie wil werken aan een toekomstbestendig agrarisch bedrijf, begint met werken …

Er staat een nieuwe podcast online van Boer aan het Roer over Nieuwe Verdienmodellen! Deze aflevering: Onderscheidend vermogen. Boerin Birgit …

Er staat weer een nieuwe podcast online! Dit keer vertelt melkveehouder Birgit Hanskamp over hoe zij het met haar man …