Verhalen
uit de proeftuin

Asset 7 Verhalen uit de proeftuin

Meer weten over hoe je kunt deelnemen aan de proeftuin? Meer informatie

Geslaagde demodag in het Binnenveld Zon en prachtige, Hollandse wolkenluchten: het was woensdag 28 september heerlijk om in de Binnenveldse …

Gratis doorzaaien, overweldigende respons! Bij maar liefst 35 ondernemers werd in de week van 29 augustus tot 3 september gratis …

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit …

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn …

  Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in …

Samen leren, kennis opdoen en de nieuwste technieken uitproberen Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in …

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; …

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren …

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de …

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Deze boeren onderzoeken het! Daarvoor …