Verhalen
uit de proeftuin

Asset 7 Verhalen uit de proeftuin

Meer weten over hoe je kunt deelnemen aan de proeftuin? Meer informatie

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Deze boeren onderzoeken het! Daarvoor …

De kalverstal op het bedrijf van familie Van Dijk in Terschuur heeft een bijzondere uitvoering. De stal bevat, naast een …

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …

In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) …

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen …

Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties. In de proeftuin van Boer aan het Roer testen …

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …