Verhalen
uit de proeftuin

Asset 7 Verhalen uit de proeftuin

Meer weten over hoe je kunt deelnemen aan de proeftuin? Meer informatie

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn …

Een kip die een wormpje pikt lijkt een nostalgisch beeld. Maar het voeren van meelwormen aan vleeskuikens is zeker geen …

Een geïnteresseerde club mensen, een zonnetje en interessante cijfers: wat wil een mens nog meer? De afsluitende middag van de …

Organische stof is een belangrijk onderdeel van een goede  bodem. Het is belangrijk voor het vochthoudend vermogen en de bodemstructuur. …

In deze pilot van Circulair Veevoer wordt onderzocht of  het krachtvoer in een geitenrantsoen volledig vervangen kan worden door een …

In het eerste artikel over de pilot Wroeten met meelwormen bleek al dat levende meelwormen veel te bieden hebben aan …

Wat hebben varkens met insecten en wat doen insecten in een varkenshok? Niets, zou je zeggen. Meelwormen en varkens lijken …

Beter vocht en organische stof vasthouden in de bodem? Of met kringloopeigen bacteriën de koeienmest optimaliseren? De afgelopen drie jaar …

‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’ Wie mest op zijn of haar land brengt, heeft één grote wens, …

Voorlopige conclusie pilot Biggenbanket – deel 2 De proef zelf is achter de rug, het uitwerken van de technische resultaten …

Voorlopige conclusie pilot Biggenbanket – deel 1 De proef zelf is achter de rug, het uitwerken van de technische resultaten …

Kennisevent op 28 februari: Emissiereductie met toekomst Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) organiseert in samenwerking met mediabedrijf Agrio op 28 …