Verhalen
uit de proeftuin

Asset 7 Verhalen uit de proeftuin

Meer weten over hoe je kunt deelnemen aan de proeftuin? Meer informatie

Gratis doorzaaien, overweldigende respons! Bij maar liefst 35 ondernemers werd in de week van 29 augustus tot 3 september gratis …

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit …

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn …

  Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in …

Samen leren, kennis opdoen en de nieuwste technieken uitproberen Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in …

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; …

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren …

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de …

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Deze boeren onderzoeken het! Daarvoor …

De kalverstal op het bedrijf van familie Van Dijk in Terschuur heeft een bijzondere uitvoering. De stal bevat, naast een …