Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

De kalverstal op het bedrijf van familie Van Dijk in Terschuur heeft een bijzondere uitvoering. De stal bevat, naast een …

Beste veehouders en innovatoren van de proeftuin, 2021 staat in het teken van de uitrol van de proeftuin. Na de …

René Verhulst, burgemeester van Ede en voorzitter van de Stuurgroep van de Regio Deal Foodvalley trapt dit jaar af met …

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …

De genomen verscherpte coronamaatregelen vanaf 14 december hebben ook invloed op de activiteiten in de proeftuin. Veel zaken worden al …

Binnen de Regio Deal Foodvalley hebben veehouders en leveranciers ideeën kunnen aanleveren voor het thema Emissiereductie. Het Interdisciplinair Team heeft …

In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) …

De Regio Deal Foodvalley is een van de dertig Regio Deals die het Rijk heeft gesloten. Achter de schermen is …

Dick Heederik (Universiteit Utrecht) en Henk Kievit (CHE) zijn actief in Boer aan het Roer als respectievelijk trekker van het …

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen …

Begin november is de eerste selectieronde van innovaties voor de proeftuin geweest. Begin februari komt het Interdisciplinair Team weer bij …

Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties. In de proeftuin van Boer aan het Roer testen …