Verdienmodellen

Waarderen en verdienen

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag met verduurzamen van hun bedrijf: werken aan minder uitstoot van fijnstof of ammoniak, duurzamer veevoer, beter zorgen voor de bodem. De wil of ambitie is er, maar vaak ontbreekt het aan mogelijkheden:  gebrek aan financiële middelen, aan (vak)kennis of inzicht in (het effect van) maatregelen en de betaalbaarheid ervan.

Voor het ontwikkelen van een duurzaam perspectief is meer nodig dan het bieden van ‘technologische’ oplossingen of het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving.

Doel

Het doel is om in te zetten op het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen zodat ondernemers handelingsperspectieven krijgen om de slag naar duurzaamheid te bekostigen.

Daarnaast wordt gekeken naar de waarde van duurzaam werken voor de (directe) omgeving van de veehouders en gezocht naar manieren om ook deze waardes om te zetten in verdienvermogen. 

#Hoedan

In het thema Verdienmodellen wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt:

  1. Webinar en podcasts Nieuwe Verdienmodellen
    Via het webinar op 24 februari 2021 over verdienmodellen krijgen ondernemers  inzicht in bedrijfsstrategieën en het ‘Business model Canvas’. In de podcastreeks over Verdienmodellen leren we van boeren en experts hoe je verdienmodellen in de praktijk zet. Lees meer
  1. Masterclass Produceren in de Korte Keten
    Ondernemers die een concept in de markt hebben staan of op de markt willen gaan brengen kunnen meedoen aan een Masterclass produceren in de korte keten. Deze masterclass liep van oktober 2020 tot voorjaar 2021. Lees meer
  2. Verdiepende Masterclass Verdienmodellen & Concepten

Ondernemers die de masterclass al hebben gevolgd of al een eind op weg zijn met het op de markt brengen van hun concept worden verder begeleid bij het doorontwikkelen hiervan. Deze masterclass loopt van oktober 2021 – april 2022. Aanmelden en vorige sessies terugkijken

  1. Gebiedsaanpak
    Vanuit een of twee gebieden in de regio wordt gezocht naar maatschappelijke waardecreatie: welke waarde heeft duurzamer produceren? En hoe kunnen agrarisch ondernemers daarvoor worden beloond?
 
 

Interesse?

Heeft u interesse in het thema Verdienmodellen, het aanbod of wilt u hier meer over weten? Laat het ons weten via info@boeraanhetroer.nl

Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces.

Inspiratie en nieuws over verdienmodellen

Dealmaker: Gerdien Kleijer

Dealmaker: Gerdien Kleijer Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Gerdien Kleijer, verantwoordelijk voor het

Read More »

Proeftuin zoekt boeren!

Samen leren, kennis opdoen en de nieuwste technieken uitproberen Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in de Foodvalley regio om innovaties

Read More »

Stand van zaken Proeftuin

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; de Proeftuin toont de diversiteit

Read More »