Samenwerken aan gezond en duurzaam voedsel voor de toekomst

GEZOND EN DUURZAAM

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dit vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. De negen partners van de Regio Deal Foodvalley werken gezamenlijk aan deze ambitie.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De Regio Foodvalley onderscheidt zich door met verschillende partijen samen te werken aan (maatschappelijke) vraagstukken rond landbouw, voeding en gezondheid. De Regio Deal Foodvalley kent daarom drie sporen:

  • Versnelling van de ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw (Boer aan het Roer)
  • Gezonde voeding: van prille start tot oude dag
  • Versterking van het kennis- en innovatiecluster
 

Binnen Boer aan het Roer wordt gewerkt aan het eerste spoor. Met een versnelling van de omslag wordt bedoeld dat we een impuls willen geven aan verduurzaming van de veehouderij in de Vallei. Deelnemers in dit spoor zijn agrariërs en de toeleverende bedrijven.

Op deze website vindt u informatie over deelname aan de proeftuin Boer aan het Roer. Vijf thema’s staan centraal in de proeftuin; 

– Emissiereductie

– Bodem- en Waterkwaliteit

– Circulair Veevoer

– Sensoring en monitoring

– Nieuwe Verdienmodellen

Meer weten of mee doen?

Wilt u deelnemen aan de proeftuin met uw veehouderijbedrijf of innovatie, deelnemen aan cursussen of heeft u een vraag? Neem contact met ons op! Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook en u kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Asset 7 WIJ ZIJN OPZOEK

We zijn op zoek naar agrariërs die op hun eigen bedrijf met één of meerdere van deze thema’s concreet aan de slag willen. Daarnaast roepen we het bedrijfsleven én innovatieve boeren op om hun vernieuwende ideeën op bovengenoemde thema’s met ons te delen.

Het geheel van tientallen boeren en het bedrijfsleven die concreet andere dingen gaan doen en uitproberen noemen we de Proeftuin.

Deze website biedt de gelegenheid tot het aanmelden van innovatieve ideeën, door bedrijfsleven of agrariërs en het aanmelden door agrariërs voor het beschikbaar willen stellen van hun bedrijf voor het testen van een innovatie in een pilot.