Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

René Verhulst, burgemeester van Ede en voorzitter van de Stuurgroep van de Regio Deal Foodvalley trapt dit jaar af met …
In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als …
De genomen verscherpte coronamaatregelen vanaf 14 december hebben ook invloed op de activiteiten in de proeftuin. Veel zaken worden al …
Binnen de Regio Deal Foodvalley hebben veehouders en leveranciers ideeën kunnen aanleveren voor het thema Emissiereductie. Het Interdisciplinair Team heeft …
In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) …
De Regio Deal Foodvalley is een van de dertig Regio Deals die het Rijk heeft gesloten. Achter de schermen is …
Dick Heederik (Universiteit Utrecht) en Henk Kievit (CHE) zijn actief in Boer aan het Roer als respectievelijk trekker van het …
GEANNULEERD i.v.m. Corona Als (agrarisch) ondernemer aan de slag met het verduurzamen van uw bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel …
GEANNULEERD i.v.m. Corona Vanaf september 2020 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap …
Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen …
Begin november is de eerste selectieronde van innovaties voor de proeftuin geweest. Begin februari komt het Interdisciplinair Team weer bij …
Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties. In de proeftuin van Boer aan het Roer testen …