Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit …

Eerste snede 2022 bemest (pilot Mestverbetering) In de pilot Mestverbetering testen we twee toevoegmiddelen in drijfmest. Het doel is om …

15 cursisten volgen Bodemcursus in Kootwijkerbroek Hoe goed is het bodemleven op mijn percelen, en wat blijft er over van …

Praktijkproef met verschillende toevoegmiddelen Maximaal benutten van uw eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak …

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn …

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst in het kader van de Proeftuin Boer aan het Roer. De Proeftuin …

8 februari, 10.00 – 12.00 uur   Sessie 4 uit de Verdiepende Masterclass over Verdienmodellen en Concepten.  Gratis online deel …

  Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in …

Waterschap werkt samen met boeren aan betere bodem Lange tijd was bodemgebruik niet zo sexy voor een boer. Het leek …

Dealmaker: Gerdien Kleijer Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met …

Hoe ga je als agrariër om met marketing, bedrijfseconomie en gezondheidsclaims van eigen voedselproducten? In de Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten …

Insectensector maakt innovatieslag in Regio Foodvalley Het Insect Experience Centre in Barneveld heeft financiering gekregen om een geautomatiseerd systeem voor …