Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …

De online Bodemcursus is van start gegaan! Vier groepen met enthousiaste veehouders, erfbetreders en geïnteresseerden krijgen in vijf middagen een …

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee …

De bodem is het belangrijkste kapitaal van de boer. Wie wil werken aan een toekomstbestendig agrarisch bedrijf, begint met werken …

Er staat een nieuwe podcast online van Boer aan het Roer over Nieuwe Verdienmodellen! Deze aflevering: Onderscheidend vermogen. Boerin Birgit …

Kan je varkens voeren met resten uit bakkerijproducten? De tweede selectieronde van Boer aan het Roer heeft in totaal 12 …

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee …

Vanaf 16 maart 2021 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Je kunt tot 12 maart nog aanmelden! Deze …

De intakegesprekken met veehouders die zich aanmelden voor de proeftuin van Boer aan het Roer worden gevoerd met mensen van …

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Deze boeren onderzoeken het! Daarvoor …

Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Regio Deals zijn een gezamenlijk instrument van Rijk en …

De kalverstal op het bedrijf van familie Van Dijk in Terschuur heeft een bijzondere uitvoering. De stal bevat, naast een …