Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

Waterschap werkt samen met boeren aan betere bodem Lange tijd was bodemgebruik niet zo sexy voor een boer. Het leek …

Dealmaker: Gerdien Kleijer Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met …

Hoe ga je als agrariër om met marketing, bedrijfseconomie en gezondheidsclaims van eigen voedselproducten? In de Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten …

Insectensector maakt innovatieslag in Regio Foodvalley Het Insect Experience Centre in Barneveld heeft financiering gekregen om een geautomatiseerd systeem voor …

Nieuwe podcast over Verdienmodellen: Boerderij de Hooilanden In deze aflevering zijn we in gesprek met Lodewijk Pool over Community based …

Proeftuin zoekt boeren! Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in de Foodvalley regio om innovaties te …

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; …

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren …

Een onderscheidend product van boerenerf direct op je bord. Of juist een dienst aanbieden aan andere partijen in de korte …

Boer aan het Roer organiseert op 2 december vanaf 19.50 uur een online bijeenkomst voor veehouders. TIjdens deze bijeenkomst wordt …

Helaas hebben we de Bodemcursus moeten annuleren in verband met de huidige coronamaatregelen. We hopen zo snel mogelijk nieuwe data …

Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht maken hiermee de luchtkwaliteit …