‘De satelliet ziet wat ik niet kan zien’ (FieldScout Deel 2)

Dit artikel is een vervolg. Heb je het eerste artikel van de GRIP pilot over FieldScout gemist? Klik dan hier

Uit ons eerste artikel over de ervaringen met FieldScout in de GRIP pilot bleek dat satellietbeelden veel duidelijk kunnen maken over de staat van je gewas op één bepaald moment. FieldScout is een tool voor precisielandbouw maar biedt ook overzicht. Dat kan bijzonder helpend zijn om een structureel probleem op het spoor te komen. Melkveehouder Jan van Ruiswijk licht toe hoe dat in z’n werk gaat.

Jan van Ruiswijk uit Ede doet mee aan meerdere pilots binnen de Regio Deal Foodvalley ‘Boer aan het Roer’. Hij heeft een gezinsbedrijf aan de rand van Ede, tegen Veenendaal-Oost aan, en is in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Eén van de pilots waarbij Jan is aangehaakt, is GRIP. Deze afkorting staat voor: Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. Binnen GRIP maken boeren en akkerbouwers gebruik van FieldScout, waarmee ze satellietbeelden ontvangen van de percelen die ze beheren.

Andersom
In het eerste artikel zien we duidelijk dat op een van Jans percelen het gewas aan de rechterkant veel beter ontwikkeld was dan links. Wonderlijk genoeg is twee maanden later, op 3 september 2022, de situatie precies andersom! Op deze FieldScout-kaart zien we dat nu de linkerhelft van het perceel meer biomassa heeft en dat de rechterkant achteruitgaat:

Hoogtekaart
Hoe kan dit? Jan legt uit: “Links hebben we stokbonen mee gezaaid met de maïs, maar die bonen komen later. De kaart laat zien dat de bonen aanzienlijk bijdragen aan de biomassa.” Een tweede oorzaak voor de inhaalslag op links ontdekken we als we de hoogtekaart in FieldScout opzoeken. Rechts is een hoge kop zichtbaar en in het midden een donkere, lagere baan waarbij de maïs minder snel afrijpt. Het rechter gedeelte van het perceel heeft dus duidelijk meer onder de droogte te lijden gehad dan links:

Prestatiekaart
Het overzicht dat FieldScout aan de teler kan bieden, zit onder andere in de zogeheten prestatiekaart. Dit is een samenvatting van de biomassa op een perceel over het gehele seizoen. Wanneer Jan deze raadpleegt voor 2022 blijkt dat er midden onderin het perceel een plek zit waar maïs en vanggewas achterblijven. Dit was in 2021 ook het geval. “Hier lijkt een meer structureel probleem in de bodem aan de hand,” concludeert Jan. “Daarom ga ik op deze plek een apart monster van de bodem laten nemen om te kijken in hoeverre dit afwijkt van de rest van het perceel. Zo hoop ik te ontdekken wat ik kan doen om dit gedeelte van het perceel te verbeteren.”

Erboven
Dat je je percelen op afstand kunt volgen, is heel handig, maar ook ter plekke vindt Jan de FieldScoutapp een uitkomst: “Vooral bij een gewas zoals maïs, dat al snel heel hoog wordt, ben je gauw het overzicht kwijt,” legt hij uit. “Je kunt er gewoon niet overheen kijken, waardoor het niet lukt om zelf de verschillen in je perceel te zien. Maar de satelliet van FieldScout hangt boven het gewas en volgt alles perfect.”

Ter plekke
Herman Krebbers is werkzaam voor Delphy en betrokken bij deze pilot. Akkerbouwer Jan Wijnen, van Bioscope, legt uit hoe de app werkt en welke toepassingen deze bevat. Herman ondersteunt de deelnemers bij de vervolgstappen: “We kijken wat we kunnen zien op de beelden. Zijn er zones zichtbaar? Wat is de oorzaak van het verschil in groei? Wat kun je doen om de groei op achterblijvende stukken te verbeteren? We gaan ook naar het veld toe en ter plekke bekijken wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe dit mogelijk op te lossen is.”

Drone
Herman is te spreken over een tool zoals Fieldscout: “Het is een handig hulpmiddel, temeer omdat je ook aantekeningen en foto’s in de app kunt zetten. Je kunt heel duidelijk onderscheid op percelen zien, meestal veroorzaakt door droogte. Als boer weet je vaak wel ongeveer welk stuk minder is, maar met deze app kun je er heel gericht naartoe. Daarbij nog een tip: bij Dennis Minnen in Lunteren ben ik gaan vliegen met mijn eigen drone. Los van de aardigheid daarvan leveren dronebeelden aanvullende informatie. Je hebt tegenwoordig voor 500 á 600 euro kleine drone. Plekken waar planten ontbreken of waar een dassenburcht zit: de drone ziet het allemaal. Een mooie aanvulling op de satellietbeelden in Fieldscout.”

Dit is artikel 2 uit de serie ‘Overzicht via FieldScout’ van de GRIP pilot. In februari verschijnt het derde en laatste artikel.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen