Sensoring en Monitoring

Monitoring

Veranderingen in de veehouderij door introductie van circulair voersystemen en emissiereducerende maatregelen kunnen leiden tot diergezondheids- en dierwelzijnsproblemen. Diergezondheidsproblemen kunnen leiden tot een hoger antibioticagebruik. Ook kan ander voer leiden tot verandering in emissiepatronen van stof, gassen en geur. Daarnaast bestaat de behoefte om emissiereductiemaatregelen te beoordelen en de efficiëntie van de maatregelen vast te stellen. Deze factoren vragen om integrale monitoring van diergezondheid, dierwelzijn, emissie van stof en gassen en omgevingsbelasting. 

Doel

Het doel is om diergezondheid, dierwelzijn, emissie van stof en gassen en omgevingsbelasting integraal te monitoren. Eventuele nadelige effecten van introductie van circulair voerconcepten en emissiereducerende maatregelen kunnen zo in een vroeg stadium zichtbaar worden gemaakt en bijstelling kan plaatsvinden voordat concepten en maatregelen op grote schaal worden ingevoerd.

#Hoedan

Integrale monitoring vindt plaats met de nieuwste sensortechnieken voor diergezondheid en dierwelzijn, maar ook voor emissie en omgevingsbelasting (stof en ammoniak). Dat geeft inzicht in voor- en nadelen van veranderingen in de veehouderij. Op basis van deze inzichten kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt en wordt de veehouderij niet in een later stadium geconfronteerd met nadelige effecten van als wenselijk beschouwde veranderingen. Daarnaast wordt gedetailleerder inzicht verkregen in de werkelijke emissie van stof en bijvoorbeeld ammoniak, waar op dit moment nog wordt gerekend met veronderstelde gemiddelde emissiecijfers per dier. Daarmee draagt de Regio Deal Foodvalley ook bij aan gedetailleerder en objectieve informatie over emissies, waarmee modellen kunnen worden verbeterd en verfijnd.

Interesse?

Voor het uitvoeren van pilots in de proeftuin zijn wij voor het thema ‘Sensoring en monitoring’ op zoek naar: 

  • Technologiebedrijven (zoals producenten van sensoren voor diergedrag, locatie, emissies; producenten van imaging systemen voor diergedrag)

Wat krijgt u terug?

informatie in de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het monitoren van diergedrag, diergezondheid en emissies.

Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces.