Nieuws van
Boer aan het Roer

Onze nieuwsberichten

Dealmaker: Gerdien Kleijer Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met …

Hoe ga je als agrariër om met marketing, bedrijfseconomie en gezondheidsclaims van eigen voedselproducten? In de Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten …

Insectensector maakt innovatieslag in Regio Foodvalley Het Insect Experience Centre in Barneveld heeft financiering gekregen om een geautomatiseerd systeem voor …

Nieuwe podcast over Verdienmodellen: Boerderij de Hooilanden In deze aflevering zijn we in gesprek met Lodewijk Pool over Community based …

Samen leren, kennis opdoen en de nieuwste technieken uitproberen Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in …

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; …

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren …

Een onderscheidend product van boerenerf direct op je bord. Of juist een dienst aanbieden aan andere partijen in de korte …

De driedaagse Bodemcursus gaat weer van start! In november start weer een Bodemcursus van Boer aan het Roer! Al bijna …

Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht maken hiermee de luchtkwaliteit …

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de …

Wat hebben een cardioloog, agrarisch ondernemer en dieetkok met elkaar gemeen? Juist! Gezonde voeding en de herkomst daarvan houdt veel …