Circulair veevoer

Bedrijven gezocht!

Lopende Pilots

Pilot Biggenbanket

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de banketbakkerij. De proef wordt

Lees verder »

Over het thema Circulair Veevoer

Om een circulair voedselsysteem te kunnen realiseren, zullen kringlopen binnen de Noordwest-Europese regio voor zo ver mogelijk gesloten moeten worden. Dat betekent dat er ook een omslag moet worden gemaakt naar circulaire veevoerstromen. Op dit moment is de veehouderij voor een groot deel afhankelijk van niet Europese mengvoergrondstoffen, terwijl wij geen voedingsstoffen terug brengen naar de regio van herkomst. Daarom moet er gezocht worden naar alternatieve veevoerconcepten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van regionale grondstoffen en reststromen die niet direct benut kunnen worden voor menselijke consumptie. De vraag is hoe een circulair veehouderij systeem ingevoerd kan worden in de Foodvalley regio en de effecten hiervan zijn op diergezondheid, dierwelzijn en emissies. Daarom moeten onderbouwde keuzes gemaakt worden welke circulaire veevoerconcepten gebruikt kunnen worden binnen de pluimvee-, varkens-, kalver- en geitensector.

Doel

Het doel is om te onderzoeken welk effect deze circulaire veevoerconcepten hebben op de  kwaliteit van het dierlijk eindproduct, diergezondheid, dierwelzijn en emissies. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat geselecteerde alternatieve eiwitbronnen niet direct geschikt zijn voor menselijke consumptie. Daarnaast mogen de alternatieve eiwitbronnen voor circulair veevoer geen negatieve effecten hebben op de gezondheid en welzijn van het dier en op emissies (zoals stikstof, fijnstof en andere). Verder is de gezondheid van de mens (werkzaam in de veehouderij en omwonenden) een prioriteit. Tenslotte moeten voederconversie, productiekenmerken en de kwaliteit van het dierlijk eindproduct niet negatief beïnvloed worden.

Wat bieden we?

 • Data over de gebruikte producten, inzicht in de haalbaarheid van circulaire veevoerconcepten in de Foodvalley regio, en inzicht in de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het monitoren van diergedrag, diergezondheid en emissies.

  Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

  Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces.

#Hoedan

De geselecteerde onderwerpen als circulair voer concept zijn:

 • Alternatieve eiwitbronnen ter vervanging van met name sojaschroot
 • Herintroductie diermeel
 • Introductie reststromen

De concepten zullen in de proeftuin van de regio worden getest. Deze worden met sensortechnologieën gemeten. Ook worden de haalbaarheid en de kosten bepaald.

Interesse?

Voor het uitvoeren van pilots in de Proeftuin zijn wij voor het thema “circulair veevoer” op zoek naar: 

 • Voer- en technologie bedrijven uit de Foodvalley regio die op in-kind basis willen participeren in het onderzoek
 • Partners uit de veevoer industrie
 • Producenten van diermeel
 • Insectenkwekers
 • Leveranciers of producenten van reststromen
 • Technologie bedrijven (zoals producenten van sensoren voor diergedrag, locatie, emissies; producenten van imaging systemen voor diergedrag)
 • Veehouders

Hierbij wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan een circulair veevoer concept, waarbij de resultaten op dierenwelzijn, gezondheid en emissies (stikstof, fijnstof, en andere) gemonitord zullen worden door de partners binnen de regiodeal (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Poultry Expertise Centre en LTO Noord).