Pilot Scharrelen met meelwormen

Een kip die een wormpje pikt lijkt een nostalgisch beeld. Maar het voeren van meelwormen aan vleeskuikens is zeker geen algemene gang van zaken in de pluimveesector. Ondernemer Arnold Beltman is meelwormenkweker en is benieuwd hoe zijn insecten kunnen bijdragen aan circulariteit in de landbouw door ze toe te voegen aan het voer van vleeskuikens. Interessant is het mogelijke effect van de meelwormen aan het darm microbioom van de vleeskuikens, wat  pilot wordt onderzocht door Florates. De pilot wordt getrokken door Wageningen UR.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen