Pilot Geitenstroop

[VIDEO] In de pilot Geitenstroop wordt een proef gedaan met het voeren van tarwegistconcentraat aan geiten. Dit concentraat is een restproduct uit het productieproces van tarwe. Het ziet eruit als een soort stroop en bevat veel voedingswaarde. In de pilot wordt onder andere onderzocht of het product soja kan vervangen in het rantsoen van geiten. De geiten van Jaap van de Berg lijken het wel lekker te vinden.

Binnen het thema Circulair Veevoer van de Proeftuin Boer aan het Roer worden proeven gedaan met het verwerken van bijv. restproducten van levensmiddelen in veevoer. In de pilot Geitenstroop testen we tarwegistconcentraat (TGC) van Duynie bij twee geitenbedrijven.

Tarwegistconcentraat
TGC is een natuurproduct. Bij de winning van zetmeel uit tarwe ontstaat vloeibaar tarwezetmeel. De gluten, tarwegries en -eiwitten worden hieruit verwijderd. Daarna wordt het zetmeel met behulp van enzymen afgebroken tot suikers. Wanneer gist wordt toegevoegd aan deze suikers, ontstaat er alcohol. Als de alcohol hieruit wordt gehaald blijft er een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product over; tarwegistconcentraat.

Rantsoen
Het TGC wordt in de pilotbedrijven gemengd in het voer van de geiten, wat bestaat uit meerdere grondstoffen. Doordat het product eiwitrijk is, wordt er onder andere gekeken of het de soja in het voer kan vervangen.

Onderzoek
In de pilot wordt onderzocht wat het effect is van het voeren van TGC op productie, gezondheid en welzijn? Er wordt gekeken naar de veranderingen in de melkgift van de geiten, de gevolgen voor de diergezondheid, het welzijn en gedrag én of de geiten voorkeur hebben voor het nieuwe voer ten opzichte van hun normale rantsoen.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen