Agenda

Asset 7 Agenda

Syrische grillkaas gemaakt van de melk van Hollandse koeien in Leusden. Melkveehouder Ramon van Roomen, die deelneemt aan de Masterclass …

Aan de slag in de korte keten! Na het succes van Masterclasses Produceren in de Korte Keten volgt er dit …

Inzicht krijgen in de huidige conditie van de bodem en de kwaliteit ervan beoordelen. Met die doelen kwamen agrariërs van …

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact …

Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen liggen er in …

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het …

Aan de slag in de korte keten! Na het succes van Masterclasses Produceren in de Korte Keten volgt er dit …

Varkenshouder Gerald Deetman heeft met Valleivarken een bijzonder concept ontwikkeld. Alle partners van het concept werken samen in een gesloten …

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en …

Binnen de Regio Deal Foodvalley trekken Rijk en regio samen op om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem …

Bekijk de volledige Infographic over de Regio Deal Foodvalley

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind …