Publicaties

Asset 7 Publicaties

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn …

Verdienmodellen – werkboek Welke vraag is er naar producten of diensten in jouw omgeving? En is dat iets waar jij …

Landbouw van de toekomst: de bodem als basis Regio Deal Foodvalley leert wat werkt Een gezonde bodem is de basis …

Tijdens de Regio Deal Foodvalley dag op 9 juni presenteerden wij de stand van zaken van onze Proeftuin en het …

Alstublieft, een handboek voor kruidenrijk grasland.  De wens voor dit boekje is ontstaan uit de kruidendoorzaai actie van Boer aan …

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden …

Vers van de pers! In onze nieuwe brochure leest u alles over onze pilots, cursussen en resultaten van de Proeftuin! …

Nieuwe podcast over Verdienmodellen: Boerderij de Hooilanden In deze aflevering zijn we in gesprek met Lodewijk Pool over Community based …

Bekijk de volledige Infographic over de Regio Deal Foodvalley