Uitgelicht

Podcasts en webinar Nieuwe Verdienmodellen

Klik hier

(Verdiepende) Masterclass Verdienmodellen, Concepten en Korte ketens

Klik hier

Aanmelden innovaties en veehouderijbedrijven voor de proeftuin

Klik hier

Nieuws

Pilot GRIP

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. 12 melkveehouders in de Foodvalley regio

Lees meer

Agenda

Podcasts Nieuwe Verdienmodellen

Februari – juni 2021

Hoe pas je een vernieuwend model toe op je agrarisch bedrijf? Luister naar onze podcasts!

Informatiesessie Verdiepend Masterclass najaar 2021

7 september

Dit najaar starten we weer een (Verdiepende) Masterclass Korte Ketens. 

Bodem en Waterkwaliteit

Klik hier

Circulair veevoer

Klik hier

Emissiereducerende maatregelen

Klik hier

Sensoring en Monitoring

Klik hier

Nieuwe verdienmodellen

Klik hier

Wij doen het samen

Boer aan het Roer wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Foodvalley en onze partners: