Aanmelden voor
de Nieuwsbrief

Update rondom coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact op het dagelijks leven in ons land. Het kabinet heeft vergaande maatregelen afgekondigd en ook de bij de Regio Deal Foodvalley betrokken organisaties hebben maatregelen genomen. Concreet heeft dit voor u de volgende gevolgen met betrekking tot uw aanmelding voor Boer aan het Roer;

Tot in ieder geval 20 mei worden er geen fysieke intakegesprekken en bedrijfsbezoeken afgelegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan deze termijn worden verlengd.

Binnen de mogelijkheden die er wel zijn werken wij door aan verschillende activiteiten om de beoogde proeftuin, op het moment dat het kan, ook operationeel te kunnen maken. Dit betekent dat:

  • De website Boer aan het Roer actief blijft en innovators en veehouders zich kunnen blijven aanmelden. Na aanmelden wordt er nog steeds binnen 5 werkdagen telefonisch contact opgenomen. De intakegesprekken zullen digitaal worden ingepland en/of fysiek op een later moment na 20 mei plaatsvinden.
  • De helpdesk Boer aan het Roer bereikbaar blijft via telefoon en mail (de contactgegevens vindt u onderaan deze mail).
  • We nadrukkelijker online communicatie gaan inzetten over Boer aan het Roer. Kennisdelen is een belangrijk onderdeel van de Regio Deal Foodvalley en de huidige digitale middelen bieden hiertoe veel mogelijkheden. Meld u aan voor de nieuwsbrief via de website om op de hoogte gehouden te worden. De eerste nieuwsbrief verschijnt medio mei 2020.
  • We werken aan definitieve selectiecriteria op basis waarvan onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt voor de pilots die uiteindelijk in de proeftuin worden uitgevoerd. Hierbij hoort ook een voorstudie rondom de inmiddels aangemelde innovaties. De selectie van de innovaties wordt gemaakt door het Interdisciplinair Team dat eveneens op dit moment wordt samengesteld. Dit team bestaat uit onafhankelijke leden die op basis van hun kennis een objectieve beoordeling kunnen geven.
  • We de formats voor de concept samenwerkingsovereenkomsten tussen de veehouder, innovator en onderzoeker aan het opstellen zijn. Hier hoort ook de juridische toetsing bij. Op het moment dat de pilots geselecteerd zijn kunnen we ook de samenwerkingsovereenkomsten per innovatie in gang zetten.

 

Voor u vragen of informatiebehoefte kunt u contact blijven opnemen  met onze helpdesk via het telefoonnummer 088 888 6633 of via info@boeraanhetroer.nl. Wij staan u graag te woord.

 

Gezocht!

Veehouders
Bent u veehouder en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in de praktijk te testen? Meld u dan aan voor de proeftuin van Regio Deal Foodvalley! In de proeftuin worden innovaties getest voor de toekomstige veehouderij. Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf wordt geïntroduceerd en geëvalueerd. Met behulp van sensoren worden de effecten op productieresultaten, dierwelzijn, diergezondheid en emissies gemeten. Via telefoonapplicaties kunt u de effecten direct inzien. Ook is er de mogelijkheid om mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe ketenconcepten en duurzame verdienmodellen.

Innovators
Heeft u een innovatief idee om emissies uit de veehouderij te reduceren, een alternatief veevoerconcept, een bodemmaatregel of een sensor om bijvoorbeeld dierwelzijn te monitoren en wilt u die in de praktijk uittesten? Meld uw innovatie dan aan! Binnen de proeftuin van de Regio Deal Food Valley brengen we deze innovaties in de praktijk en testen we ze op effectiviteit en bekijken we daarnaast wat de effecten zijn op diergezondheid en welzijn en productieresultaten.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Inzicht in de effecten van de geteste innovatie(s) op uw bedrijfsresultaten
  • Technische adviezen
  • Kans om mee te werken aan de toekomstbestendigheid van uw bedrijf en de regio Vallei
  • Onkostenvergoeding

“De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving”

“Als boeren komt er van alles op ons af. We moeten aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Tegelijkertijd wordt de maatschappij steeds kritischer als het gaat om dierwelzijn en proberen we een zo goed mogelijke boterham te verdienen. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. We willen nieuwe technieken en mogelijkheden in de stal. Dat is ook haalbaar. In de regio zit veel innovatiekracht. We zijn een voorloperregio die dit kan realiseren”

Fije Visscher, kalverhouder en voorzitter LTO Gelderse Vallei

 

“Unieke kans voor agrarisch ondernemers uit de Vallei”

“Ik verwacht dat we als agrarisch ondernemers met de Regio Deal echt vooruit komen. De kennis die al is opgedaan bij Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht wordt gebundeld met onze praktijkervaring en op onze bedrijven ingezet. We krijgen experimenteerruimte om nieuwe innovaties in de praktijk uit te testen. Het is de uitdaging om dit vervolgens te vertalen naar een toekomstbestendig verdienmodel.”

Gina van Elten, pluimveehouder en vicevoorzitter LTO Gelderse Vallei

 

Financiers en partners