Uitgelicht

Startbijeenkomst Boer aan het Roer

Terugkijken

Masterclass Produceren in de Korte keten

Klik hier

Aanmelden innovaties en veehouderijbedrijven voor de proeftuin

Klik hier

Nieuws

Agenda

Laatste aanmeldronde innovaties Bodem- en waterkwaliteit

Tot 31 december 2020

Laatste mogelijkheid om innovaties voor Bodem- en waterkwaliteit aan te melden voor de proeftuin.

Aanmelden innovaties voor tweede selectieronde

Tot 31 december 2020

Meld uw idee aan voor Circulair Veevoer, Sensoring en monitoring, Emissiereductie of Bodem- en waterkwaliteit!

Tweede selectieronde proeftuin

Februari 2020 

Het Interdisciplinair Team selecteert in verschillende rondes aanmeldingen definitief voor de proeftuin.

Bodem en Waterkwaliteit

Klik hier

Circulair veevoer

Klik hier

Emissiereducerende maatregelen

Klik hier

Sensoring en Monitoring

Klik hier

Nieuwe verdienmodellen

Klik hier

Wij doen het samen

Boer aan het Roer wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Foodvalley en onze partners: