Aanmelden voor
de Nieuwsbrief

 

Gezocht!

Veehouders
Bent u veehouder en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in de praktijk te testen? Meld u dan aan voor de proeftuin van Regio Deal Foodvalley! In de proeftuin worden innovaties getest voor de toekomstige veehouderij. Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf wordt geïntroduceerd en geëvalueerd. Met behulp van sensoren worden de effecten op productieresultaten, dierwelzijn, diergezondheid en emissies gemeten. Via telefoonapplicaties kunt u de effecten direct inzien. Ook is er de mogelijkheid om mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe ketenconcepten en duurzame verdienmodellen.

Innovators
Heeft u een innovatief idee om emissies uit de veehouderij te reduceren, een alternatief veevoerconcept, een bodemmaatregel of een sensor om bijvoorbeeld dierwelzijn te monitoren en wilt u die in de praktijk uittesten? Meld uw innovatie dan aan! Binnen de proeftuin van de Regio Deal Food Valley brengen we deze innovaties in de praktijk en testen we ze op effectiviteit en bekijken we daarnaast wat de effecten zijn op diergezondheid en welzijn en productieresultaten.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Inzicht in de effecten van de geteste innovatie(s) op uw bedrijfsresultaten
  • Technische adviezen
  • Kans om mee te werken aan de toekomstbestendigheid van uw bedrijf en de regio Vallei
  • Onkostenvergoeding

“De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving”

“Als boeren komt er van alles op ons af. We moeten aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Tegelijkertijd wordt de maatschappij steeds kritischer als het gaat om dierwelzijn en proberen we een zo goed mogelijke boterham te verdienen. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. We willen nieuwe technieken en mogelijkheden in de stal. Dat is ook haalbaar. In de regio zit veel innovatiekracht. We zijn een voorloperregio die dit kan realiseren”

Fije Visscher, kalverhouder en voorzitter LTO Gelderse Vallei

 

“Unieke kans voor agrarisch ondernemers uit de Vallei”

“Ik verwacht dat we als agrarisch ondernemers met de Regio Deal echt vooruit komen. De kennis die al is opgedaan bij Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht wordt gebundeld met onze praktijkervaring en op onze bedrijven ingezet. We krijgen experimenteerruimte om nieuwe innovaties in de praktijk uit te testen. Het is de uitdaging om dit vervolgens te vertalen naar een toekomstbestendig verdienmodel.”

Gina van Elten, pluimveehouder en vicevoorzitter LTO Gelderse Vallei

 

Financiers en partners