Pilot: Wroeten met Meelwormen

Meelwormen en varkens lijken op het eerste oog niet meteen logische combinatie. Maar qua voedingswaarde zijn deze insecten juist interessant om als duurzame toevoeging te verwerken in het rantsoen van varkens. Op boerderij het Witte Water wordt als onderdeel van het thema Circulair Voer geëxperimenteerd met het voeren van meelwormen aan de varkens als verrijking. Ondernemer Rowin Batterink: “Ik hoop dat dit ons meer inzicht geeft in wat wat we kunnen met meelwormen. Wellicht creeërt dit ook meer afzetmogelijkheden.”

Binnen het thema Circulair Veevoer van de Proeftuin Boer aan het Roer worden proeven gedaan met het verwerken van bijv. restproducten van levensmiddelen in veevoer. In de pilot Wroeten met Meelwormen experimenteren we met het verwerken van meelwormen in het rantsoen van varkens als verrijkingsproduct. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR.

Welzijn en gedrag
In de proef wordt gekeken naar het effect van het voeren van de levende insecten als verrijking voor de varkens. Met sensoren en camera’s wordt het effect gemonitord. Er wordt onderzocht hoe het gedrag (bijvoorbeeld het wroet-, eet- en drinkgedrag) en welzijn van de varkens wordt beïnvloed door de toepassing van de insecten. Ook wordt de gewichtsgroei van de varkens meegenomen.

Meelwormen kweken
Op het Witte Water in Nijkerk worden biologische vleesvarkens gehouden en meelwormen gekweekt. Ondernemer Rowin Batterink combineert de beide takken al een paar jaar. Hij is enthousiast over het houden van de meelwormen, maar de afzetmogelijkheden zijn nog niet legio. “Het past qua voedingswaarde eigenlijk heel goed als duurzame toevoeging in het rantsoen van de varkens. Daarom willen we graag onderzocht hebben wat dit kan opleveren.” Een moeilijkheid bij deze proef is dat er nog geen SKAL (biologisch keurmerk) certificering bestaat voor meelwormen. Daarom mag het niet meer dan 10 procent uitmaken van het rantsoen van de biologische vleesvarkens. In deze proef worden de meelwormen daarom alleen toegevoegd als ‘verrijking’. De hoop is dat het mogelijk wordt om in een vervolgproef de meelwormen echt in de varkensbrok te mogen verwerken.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Excursie Van Onze Grond

Meer duurzaam en lokaal in de supermarkt? Graag nodigen we agrariërs, supermarkteigenaren en beleidsmedewerkers uit om deel te nemen aan een studie trip naar een