Uitnodiging veldbijeenkomst ‘Bodem- en Waterkwaliteit’

Het derde en laatste jaar van de Regiodeal Foodvalley is aangebroken. Graag delen we de resultaten die we tot nu toe hebben met u.

“Boer aan het Roer nodigt u uit voor een veldbijeenkomst in Leusden. Op donderdag 23 maart 2023 bent u van 13:00u  tot 16:15u welkom op het melkveebedrijf Ooievaarshorst van Niels Wassenaar. Niels is deelnemer aan meerdere pilots die Boer aan het Roer organiseert binnen het thema “bodem en waterkwaliteit” Meer informatie over dit thema en bijbehorende pilots vindt u op: https://boeraanhetroer.nl/bodem-en-waterkwaliteit/.

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de pilotprojecten “Vanggewas in mais”, “GRIP” en “Mestverbetering” toegelicht. Ook worden er verschillende machines gedemonstreerd die groenbemesters vernietigen en onderwerken.

PROGRAMMA
13.00 uur: inloop
13.15 uur: ontvangst en welkomstwoord Richard van Hoorn (Beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe)
13.30 uur: projectresultaten pilot ‘vanggewas in mais’ Stef van Bergen (adviseur mest en mineralen, DLV Advies)
14.00 uur: projectresultaten pilot ‘mestverbetering’ Daan Heurkens (projectleider, Boerenverstand)
14.30 uur: projectresultaten pilot ‘GRIP’ Jan Wijnen (Bioscope)
15.00 uur: pauze
15.15 uur: demonstratie vernietigen groenbemester Barrie van Geresteijn (van Geresteijn Loonbedrijf BV) en Jos de Lange (Jos de Lange Loonbedrijf) zullen de volgende machines demonstreren:
• Klepelbak met daarachter een biofrees.
• Klepelmaaier met daarachter een stoppelcultivator.
• Schijveneg.
16.15 uur: afsluiting met drankje en hapje

LOCATIEGEGEVENS
Locatie: Melkveebedrijf Niels Wassenaar (Ooievaarshorsterweg 7 in Leusden)

We hopen u graag op 23 maart te zien. Wij verzoeken u zich aan te melden voor de bijeenkomst in verband met de catering. U kunt zich hieronder aanmelden.

Aanmelden Veldbijeenkomst Bodem en Waterkwaliteit

Geef je via dit formulier op voor de veldbijeenkomst op 23 maart.

Naam(Vereist)
Voer een nummer in van 0 tot 10.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen