Pilot: Ammoniakreductie Kalverstal

De kalverstal op het bedrijf van familie Van Dijk in Terschuur heeft een bijzondere uitvoering. De stal bevat, naast een mestschuif en een luchtwasser, een innovatief systeem om urine en mest bij de bron te scheiden. In de pilot wordt onderzocht wat het precieze resultaat van dit systeem is op de ammoniakuitstoot. Kalverhouder Bart van […]

Kijkje achter de proeftuin: Expertteam Circulair Veevoer

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin, met deze keer: Jan van Ommeren (varkenshouder) en […]

Samenwerking Waterschap en LTO Noord binnen Boer aan het Roer

In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) nauw samen aan het thema Bodem- en Waterkwaliteit. De technische aanpak van Richard in combinatie met de praktijkgerichte kijk van Kees blijkt een goeie: “Aan die aanpakkersmentaliteit binnen de agrarische sector kan ik wel wennen.” […]

Pilot Beter bodembeheer met Bokashi

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. Vrijdag 18 november is het materiaal voor het eerst uitgereden in […]

Kijkje achter de proeftuin: Interdisciplinair Team

Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties. In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de regio Foodvalley als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie bewaken de processen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin. […]

Kijkje achter de proeftuin: expertteam Bodem- en waterkwaliteit

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin. Dit keer: Carlo Rutjes, senior Waterkwaliteit Ecologie bij […]

Achter de proeftuin: expertteam Emissiereducerende maatregelen

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin, met deze keer: Bertus Verbeek, pluimveehouder in Woudenberg […]