Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen voor 3 verschillende toevoegmiddelen aan de mest ingediend. Na een voortraject waarbij de onderzoeksopzet is bepaald, zijn we aan de slag gegaan met verbetering van mest door het toevoegen van twee […]

Pilot Scharrelen met meelwormen

Een kip die een wormpje pikt lijkt een nostalgisch beeld. Maar het voeren van meelwormen aan vleeskuikens is zeker geen algemene gang van zaken in de pluimveesector. Ondernemer Arnold Beltman is meelwormenkweker en is benieuwd hoe zijn insecten kunnen bijdragen aan circulariteit in de landbouw door ze toe te voegen aan het voer van vleeskuikens. […]

Uitnodiging bijeenkomst ‘Organische stof tot nadenken’

Organische stof is een belangrijk onderdeel van een goede  bodem. Het is belangrijk voor het vochthoudend vermogen en de bodemstructuur. Het bodemleven voedt zichzelf met organisch materiaal, maakt er organische stof van en draagt daarmee bij aan nutriënten levering voor het gewas. Maar organische stof is niet zomaar organische stof, heeft u weleens nagedacht over het […]

Pilot Geitenbrij

In deze pilot van Circulair Veevoer wordt onderzocht of  het krachtvoer in een geitenrantsoen volledig vervangen kan worden door een rantsoen met reststromen uit de regio. Hiermee wordt de CO2 voetafdruk van het rantsoen aanzienlijk verlaagd. Geitenhouder Geert Dieks: “We hebben al een groep op 100% zitten, dat lijkt goed te gaan.”     https://youtu.be/cwN0lawbalI Wageningen […]

Wroeten met meelwormen: ‘Maakt zoeken naar insecten varkens gelukkiger?’

In het eerste artikel over de pilot Wroeten met meelwormen bleek al dat levende meelwormen veel te bieden hebben aan varkens. Herman Vermeer en Rowin Batterink vertelden daarover. In dit tweede artikel gaat onderzoeker Vivian Witjes verder in op de opzet van de pilot. Biologisch varkenshouder Jan van Hoef legt uit welke mogelijkheden hij nog […]

Wroeten met Meelwormen: ‘Ze pikken als een kip de wormen van de vloer’

Wat hebben varkens met insecten en wat doen insecten in een varkenshok? Niets, zou je zeggen. Meelwormen en varkens lijken echter een uitstekende combinatie. In de pilot Wroeten met meelwormen worden meelwormen als hokverrijking vanuit een tonnetje aan de varkens aangeboden. De pilot loopt deels nog en nog niet alle data zijn al verwerkt, maar […]

Resultatenmiddag mest- en maïspilots van Boer aan het Roer

Beter vocht en organische stof vasthouden in de bodem? Of met kringloopeigen bacteriën de koeienmest optimaliseren? De afgelopen drie jaar zijn er verschillende praktijkproeven uitgevoerd op het gebied van mestefficiëntie en duurzame maïsteelt in de Gelderse Vallei. Op 12 maart 2024 worden de resultaten uit deze proeven gedeeld. Wees welkom om te horen of ook […]

Pilot Mestverbetering: ‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’

‘Al die processen zijn complexer dan wij denken’ Wie mest op zijn of haar land brengt, heeft één grote wens, namelijk dat het gewas er optimaal van profiteert. Maar hoe krijg je je mest zo dat het daadwerkelijk hoogwaardige plant- en bodemvoeding wordt? Kan het toevoegen van bacteriën en/of steenmeel hieraan bijdragen? Na twee jaar […]

Biggenbanket: ‘Prima te doen, zonder risico’s voor de varkenshouder’

Voorlopige conclusie pilot Biggenbanket – deel 2 De proef zelf is achter de rug, het uitwerken van de technische resultaten is bijna klaar. Voorlopige conclusie: het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de bakkerij is goed mogelijk, en lijkt voor jonge biggen zelfs voordelen te bieden. In een eerste artikel komen varkenshouder Jaco […]