Bodem meer droogtebestendig door samenwerken met bacteriën

Maar liefst bijna een ton verschil in opbrengst met vorig jaar werd omgezet in de tweede bokashikuil van Coöperatie Binnenveldse Hooilanden eind september. Nieuw dit jaar was onder andere dat ruw maaisel eerst werd gehakseld voordat het verder verwerkt werd. Het resultaat is over acht weken te zien als de bokashi klaar is om toegepast te worden.

De Coöperatie Binnenveldse Hooilanden maakte voor de tweede keer een bokashikuil. Dat gebeurt met maaisel uit het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden én van graslanden in de nabije omgeving. In 2020 werd zo’n 250 ton omgezet, nu is dat bijna 350 ton. Dat komt onder andere doordat er dit jaar meer maaisel van de Binnenveldse Hooilanden is gebruikt in combinatie met maaisel van de graspercelen van deelnemende boeren zelf. Ten opzichte van 2020 werden twee leerpunten toegepast:

  • Het ruwe maaisel werd gehakseld voordat het bacteriemengsel samen met een kalkachtige klei werd toegediend en ingekuild. Riet bleek namelijk lastiger afbreekbaar. Het maaisel is hierdoor compacter en gekneusd. Daardoor kon het beter fermenteren, omdat de bacteriën op een groter oppervlak hun werk kunnen doen.
  • Om een te droge kuil te voorkomen werd na het hakselen water toegevoegd.

Organische stof
Het resultaat is over ruim acht weken te zien als de bokashi gereed is voor toepassing. Dan is het maaisel zo ver afgebroken dat, na toepassing op gras-of bouwland, het binnen een paar weken in de bodem wordt opgenomen. Hierdoor neemt het deel organische stof in de bodem toe. Dat is goed voor het bodemleven en zorgt ervoor dat de bodem beter tegen droge periodes kan. Een mooi voorbeeld hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken!

Over Bokashi
Bokashi, een Japanse manier van composteren, waarbij met bacteriën in zuurstofloze omstandigheden maaisel wordt gefermenteerd, is een manier om duurzame bodemverbetering tot stand te brengen. Het organische materiaal is na ongeveer twee maanden gereed voor toepassing. Het kan probleemloos langer bewaard worden tot het moment van aanwending. Uitgestrooide bokashi verrijkt de landbouwbodem door het voeden van het bodemleven. De gewassen kunnen hierdoor beter wortelen en het vochtvasthoudend vermogen wordt vergroot. Bij fermentatie met bokashi komt ook nog eens minder CO₂ vrij dan bij klassiek composteren.

Pilot Boer aan het Roer
De bokashi-pilot is één van de vijf pilots van Boer aan het Roer binnen het werkpakket Bodem en Water van de Regiodeal Food Valley. Binnen deze pilot onderzoeken zeven ondernemers, verenigd in de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, het gebruik van bokashi. Onderzoeksvragen zijn onder andere: wat is het effect op de bodemkwaliteit? En: hoe kan het product als verdienmodel in de bedrijfsvoering ingebouwd worden?

De Coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderhoudt 50 ha van het natuurgebied van de Binnenveldse Hooilanden. Het maaisel uit het natuurgebied werd in het verleden gezien als afval. Door het maaisel waardevol te maken en te gebruiken voor het maken van een duurzame bodemverbeteraar en dit lokaal toe te passen, vindt minder transport plaats dan voorheen.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten