Deelnemers gezocht: Pilot mestverbetering

Bent u melkveehouder en heeft u een bedrijf in de Foodvalley regio? Dan is deelname aan de pilot Mestverbetering van Boer aan het Roer mogelijk iets voor u! In de pilot worden toevoegmiddelen in mest getest met betrekking tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau.

Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel aan de mest. In totaal wordt gezocht naar zes melkveebedrijven met ieder twee mestkelders waar deze middelen kunnen worden getest. Belangrijk is dat de dieren die op een bedrijf boven de mestkelders lopen hetzelfde rantsoen krijgen, zodat bij toepassing van de middelen een goede vergelijking kan worden gemaakt met een controlegroep. De middelen worden aan het einde van het zomerseizoen toegevoegd als de mest wordt uitgereden. Er worden bodemanalyses gemaakt van de percelen waar de mest wordt toegepast om de effecten te testen. Er zijn verschillende aanbieders van toevoegmiddelen die meedoen aan de pilot.

Wat krijgt u terug voor uw deelname?
Het idee is dat de toevoegmiddelen kunnen leiden tot minder stikstofverliezen, minder rotting en stank een betere bodem en minder kunstmest gebruik. Als ondernemer kunt u bijdragen aan deze nieuwe ontwikkeling. U krijgt inzicht in de bodem -en mestanalyses die worden gemaakt. Eventuele onkostenvergoeding is inbegrepen.

Aanmelden
Heeft u interesse om mee te doen aan deze pilot? Neem contact op via info@boeraanhetroer.nl of bel naar het Agroloket Regio Foodvalley: 088 888 6633. Heeft u zich al aangemeld voor de proeftuin en heeft u interesse in deze pilot, maar bent u hiervoor nog niet voor benaderd? Neem contact op met uw eigen contactpersoon of bovenstaande contactgegevens.

De pilot is onderdeel van de proeftuin Boer aan het Roer en wordt uitgevoerd door het Waterschap Vallei en Veluwe.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde