Zoektocht naar nieuwe verdienmodellen gestart

Agrarische ondernemers kunnen produceren voor de wereldmarkt, maar ook een nichemarkt opzoeken of onderdeel worden van een gesloten keten. De workshop Nieuwe Verdienmodellen gaat de uitdaging niet uit de weg, ook al is de zoektocht naar de rol van boeren als hoeders van het landelijk gebied geen gemakkelijke. ‘De zoektocht naar de toegevoegde waarde van de boer voor de regio is een zoektocht die we als regio met elkaar moeten aangaan’, zegt Gerdien Kleijer.

Met de workshop Nieuwe Verdienmodellen hoopt Kleijer deze zoektocht op gang te brengen. Ze is Thematrekker Waarderen en Verdienen bij Boer aan het Roer en organiseert samen met haar team de komende maanden meerdere keren de workshop over nieuwe verdienmodellen. De eerste keer werd de workshop gehouden op 29 september. Bekijk de video impressie van deze workshop. Aan de hand van het Business Model Canvas en het denken over Meervoudige Waardecreatie gingen deelnemers met elkaar in gesprek.  Deze workshop is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor boeren, maar juist ook voor beleidsmakers, ambtenaren, ketenpartners en andere erfbetreders in de regio. Specialist Korte Ketens Jan Willem van der Schans en expert meervoudige verdienmodellen Frederiek van Lienen begeleiden deze workshop. 

 “Boeren produceren niet alleen voedsel, maar kunnen ook zorgen voor een mooi landschap, voor biodiversiteit en voor een aantrekkelijke leefomgeving, aldus Frederiek van Lienen. “Die positieve en meervoudige waarde moeten we uitdiepen en zien te verbinden aan het verdienmodel”.  

Producten én diensten
Volgens Gerdien Kleijer zijn de mogelijkheden legio, maar zegt ze: “Het denken vanuit de positieve waarde van de boeren bedrijven voor de omgeving is een omslag in denken. Ik merk dat niet alleen agrariërs daar moeite mee hebben, maar ook instanties als provincies, onderwijs en banken. We moeten daarom ook het gesprek over waarderen en belonen anders vorm gaan geven.”

Agrarische ondernemers kunnen produceren voor de wereldmarkt, maar ook een nichemarkt opzoeken, of onderdeel worden van een gesloten keten. Ook het verwaarden van diensten is volgens Kleijer een goede optie: een vergoeding voor bijvoorbeeld bijdragen aan onderzoek en onderwijs, CO2 vastleggen, biodiversiteit verbeteren en noem maar op. Soms levert dat al wat op, soms nog niet en soms te weinig. “Vaak krijg ik van boeren dan de reactie ‘je kunt je bedrijf niet bouwen op basis van subsidies, maar van die gedachte moeten we echt af. Bijvoorbeeld goed bodem- en waterbeheer kan worden gezien als een dienst die betaald wordt. ”

Masterclass
Naast de workshop is er ook een Masterclass gestart met dit thema waaraan zestien deelnemers meedoen. Zij maken een bedrijfsplan voor hun eigen bedrijfssituatie. Kleijer: “Wat ik wil is agrariërs en andere betrokkenen inspireren en motiveren om gezamenlijk de zoektocht voor te zetten naar nieuwe verdienmodellen voor de boer. De landbouw kan een mooie bijdrage leveren aan leefomgeving en maatschappij maar moet daar dan wel voor gewaardeerd of beloond worden.”

Voor de Regio Foodvalley is de landbouwsector een belangrijke pijler in het gebied. De economische positie van sector staat onder druk en het mede daardoor daalt het aantal boeren in het gebied. Vanwege de maatschappelijke opgaven in de Regio Food Valley wordt de landbouw gevraagd om verder te verduurzamen, maar ze is hierin op zoek naar een strategie die ook financieel wat oplevert.

Meer informatie
Interesse om mee te doen aan workshop? Geef dat door via info@boeraanhetroer.nl. Nieuwe data worden gepland op basis van behoefte.

Houd de website www.boeraanhetroer.nl en de nieuwsbrief van Boer aan het Roer in de gaten voor meer informatie en data waarop deze workshop wordt georganiseerd.  De workshop richt zich echt op de onderlinge dialoog en is minder geschikt voor online uitvoering. Wellicht wordt deze winter op andere wijze inspiratie over dit thema gedeeld als de corona maatregelen fysieke bijeenkomsten lastig maken. Op de website vindt u ook meer informatie over de Masterclass.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde