‘Werknemers’ volop aan de slag in de mestput

 

Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in drijfmest om effecten op stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken. Tot nu toe merken we al geurverschil in de mestputten van deelnemende bedrijven met het bacteriemengsel ‘Valorem’. De komende periode gaan we proefveldjes aanleggen en starten we met een steenmeelproef.

Op 1 oktober is bij de eerste twee pilotbedrijven de proef met het middel ‘Valorem’ van Beterruwvoer.nl gestart. Op ieder bedrijf is één put behandeld met het bacteriemengsel en één put is niet behandeld ter controle.

Geurverschil
Inmiddels zijn de bacteriën (miljoenen werknemers) flink aan de slag gegaan. Tijdens het toevoegen van de onderhoudsdosering in januari (zie foto’s) hebben we de putten op het oog vergeleken. Het is duidelijk dat de werknemers hun werk hebben gedaan. Tijdens het mixen was de geur van de behandelde en onbehandelde put verschillend. De geur van de behandelde put leek minder sterk. Dit werd ook ervaren door de deelnemende melkveehouders. Het veelvoorkomende probleem van schuimvorming in de put was niet duidelijk verschillend tussen de behandelde en onbehandelde put.

Snedes analyseren
De bacteriën gaan nog een tijdje aan het werk tot het bemestingsseizoen gaat van start gaat. Op dat moment worden monsters genomen van de verschillende putten en worden proefveldjes aangelegd. Deze gaan we tijdens de eerste 3 snedes analyseren. Op deze manier kunnen we ook een cijfermatige onderbouwing geven bij de mogelijke verschillen.

Steenmeel
Het tweede middel, steenmeel, wordt in februari in de put bij twee veehouders toegevoegd. Ook hier worden de verschillen in beeld gebracht door het nemen van mestmonsters en doen van veldproeven.

We houden u op de hoogte!

Bekijk ook de video over deze pilot

                              

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen