Verhalen
uit de proeftuin

Asset 7 Verhalen uit de proeftuin

Meer weten over hoe je kunt deelnemen aan de proeftuin? Meer informatie

Er was eens… Zo beginnen de mooiste sprookjes. Je weet dan nog niet hoe het verhaal verder gaat en zal …

Heeft een mestgift toedienen tijdens het onderzaaien toegevoegde waarde? Zo ja, welke? Wat is het voordeel van het maïsras Dairy …

Samen leren met boeren, waterschappers, onderzoekers, leveranciers en loonwerkers Twee jaar lang experimenteren met bodem en watermaatregelen: wat hebben we …

Voor deze proef deden we een uitstapje naar een mooie proefstal in Geel (België)! Hier worden verschillende stalstrooisels, zoals turf, …

Verwerkt dierlijk eiwit in het voer Ook kippen hebben eiwit nodig in hun voer. Vaak wordt dat in de vorm van …

Voeren van ontsloten gras In deze proef wordt ontsloten gras gevoerd aan geiten. Door vers gras uit elkaar te trekken en …

‘Had het maïszaadje wel schik daar?’ Met welke soorten vanggewas onder of na de maïsoogst en met welke typen grondbewerking …

“Verstandig omgaan met onze bronnen” Kun je aan droog voer voor vleeskuikens een nat co-product toevoegen en levert deze toevoeging …

Kun je aan droog voer voor vleeskuikens een nat co-product toevoegen en levert deze toevoeging onderaan de streep wat op? …

Meelwormen en varkens lijken op het eerste oog niet meteen logische combinatie. Maar qua voedingswaarde zijn deze insecten juist interessant …

Dit artikel is een vervolg. Heb je het eerste artikel van de GRIP pilot over FieldScout gemist? Klik dan hier.  …

In de laatste, van een reeks van drie, leertafel over kruidenrijk grasland, verdiepen wij ons in het beheer ervan. Hoe …