Uitnodiging: Wat leren we van de pilots bodem- en waterkwaliteit?

De bodem is het belangrijkste kapitaal van de boer. Wie wil werken aan een toekomstbestendig agrarisch bedrijf, begint met werken aan een gezonde bodem. Maar wat is goed bodembeheer? En wat zijn de effecten van bodemverbeterende maatregelen? Dat zoeken we uit in de proeftuin van Boer aan het Roer.

Tijdens een digitale bijeenkomst op dinsdag 30 maart om 13.00 uur vertellen wij jou meer over de veelbelovende pilots gericht op bodem- en waterkwaliteit die we uitvoeren in de proeftuin met Boer aan het Roer. Deelnemende veehouders die al gestart zijn met de pilots Bokashi en kruidenrijk grasland vertellen over hun ervaringen tot nu toe. Nieuwsgierig? Meld je direct aan!

Momenteel lopen al twee pilots binnen Bodem- en waterkwaliteit, namelijk:

  • Pilot kruidenrijk grasland: Hoe kun je kruidenrijk gras in bestaand grasland inzaaien, zonder de bodem te veel te verstoren? Ons doel is de biodiversiteit vergroten.
  • Pilot Bokashi: Hoe maak je een Bokashikuil uit natuurmaaisel en waar loop je als boer dan tegenaan? Wat is het effect van Bokashi op je bodemleven en gewasopbrengsten?


Binnenkort starten we met een pilot gericht op mestverbetering, een pilot om meer te halen uit precisielandbouw en starten we samen met en voor loonwerkers proefvelden om meer kennis op te doen naar optimale maisteelt en vangewassen. En jij kunt ook nog meedoen!

Leer je met ons mee over goed bodem- en waterbeheer? Meld je aan! Er is tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid vragen te stellen aan de experts bodem- en waterkwaliteit en deelnemende veehouders.

Dinsdag 30 maart om 13.00 uur
Meld je aan via onderstaand formulier.

De digitale bijeenkomst wordt georganiseerd via Teams. Voor aanvang ontvangt u de link om de bijeenkomst bij te wonen in uw mailbox. Vragen? Mail dan naar info@boeraanhetroer.nl.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten