Uitnodiging Veldbijeenkomst ‘Optimaliseren mestgift in mais met vanggewas’

De komende jaren mag er steeds minder mest per hectare uitgereden worden. Daarnaast staan de keuzes in het bouwplan en gewasrotatie onder druk door Het nieuwe GLB en het 7e actieplan nitraat. Hoe en waar brengt u dan in toekomst zo goed mogelijk de dierlijke mest om zo de bodem te voeden, gewassen gezond te houden en uw gewasopbrengsten op peil te houden?

Op woensdagmiddag 28 juni organiseert Boer aan het Roer een veldbijeenkomst in samenwerking met Van Geresteijn Loonbedrijf BV in Kootwijkerbroek.

Binnen deze pilot onderzoekt DLV samen met veehouder Niels Wassenaar uit Leusden en loonbedrijf Van Geresteijn de meerwaarde van een ander bemestingsregime in de maisteelt. Het er zijn proefvelden aangelegd met verschillende kunstmest en dierlijke mestgiften op verschillende momenten in het seiezoen. Tijdens deze demobijeenkomst zal bemesting van kunstmest en Blue N in het groeiseizoen gedemonstreerd worden.

Deze veldbijeenkomst maakt onderdeel uit van de Regio Deal Foodvalley, werkpakket Bodem en Water waarin ondernemers samenwerken aan praktische vraagstukken. Meer informatie over dit thema en bijbehorende pilots vindt u op: https://boeraanhetroer.nl/bodem-en-waterkwaliteit/.

Op deze middag delen we graag de proefopzet voor 2023 met u, gaan we in gesprek over bovenstaande thema’s en demonstreert Van Geresteijn BV het inzaaien van de onderzaai en de bemesting. Het inzaaien wordt uitgevoerd met een nieuwe machine met als voordelen:
• Gras onderzaai en bijbemesten in mais in 1 werkgang
• Grasonderzaai en bladmeststof bespuiting in 1 werkgang
• Lucht in bodem brengen na een lange droge periode
• Meer opbrengt door betere bernutting mineralen
• Minder uitspoeling nutrienten naar grondwater
• Mogelijkheid van bemesten naar behoefte

Programma:
13.00 uur inloop met koffie/thee
13.15 uur welkom door Barrie van Geresteijn
13.30 uur opzet en doel van proefveld door Paul Blokker DLV en Manon Scholte van Waterschap Vallei en Veluwe
14.00 uur uitleg mais ras keuze Dairy Mais Massa door Leo Tjoonk van Agrifirm.
14.15 uur informatie over mais/sorghum teelt door Tako van den Hul van DSV namen Gedo
14.30 uur velddemo met uitleg machine door Barrie van Geresteijn/ LTO Noord
15.00 uur informatief samen zijn met hapje en drankje

U bent van harte welkom want we horen graag uw inzichten! Opgeven is niet nodig.

Datum: 28 juni 2023
Tijd: 13:00 – 15:30
Locatie: Van Geresteijn Loonbedrijf BV, Vinkekampweg 6 in Kootwijkerbroek

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen