Uitnodiging Demodag 'Doorzaaien Kruidenrijk Grasland'

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat willen? Betekent het doorzaaien van grasland met kruiden een plus voor de bodem, het gewas, de biodiversiteit en het welzijn van grazers? Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen. De resultaten van de eerste doorzaai kunt u bekijken op 18 juli. En u kunt kans maken op gratis doorzaaien van uw perceel!

In deze pilot wordt bekeken wat het effect van het doorzaaien is op de bodem en het bodemleven. Inmiddels zijn we hiermee nu anderhalf jaar bezig en graag delen we de resultaten van de eerste doorzaai met u.

Beworteling

Om u alvast enthousiast te maken: kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Programma

13:00 Welkom door Kirsten Snels projectleider LTO Noord
13:10 – 14:00 Tussentijdse resultaten pilot doorzaaien kruidenrijk grasland door Paul Blokker DLV
14:00 – 14:30 Uitleg en beantwoorden vragen kruidenactie door Richard van Hoorn van Waterschap Vallei en Veluwe en Dennis Minnen
14:30 – 15:30 Kruidenrijk grasland bij een van de pilotboeren bekijken en uitleg over bodem en beheer door Roelf Havinga van Ecosys

Uitbreiding

En er is goed nieuws: het waterschap Vallei en Veluwe breidt de pilot uit en stelt u in de gelegenheid om kosteloos uw perceel door te zaaien met kruiden. Er is zeker ruimte om 100 hectare in de regio Foodvalley door te zaaien!

Interesse?

Noteer vast maandag 18 juli van 13.00 tot 15.30 uur in uw agenda. Tijdens deze bijeenkomst in Lunteren ontvangt u informatie over de eerste doorzaai en hoort u meer over de volgende pilot. U ontvangt nog nadere informatie over deze bijeenkomst, maar heeft u nu al vragen, mailt u dan gerust naar info@boeraanhetroer.nl  

Wilt u kans maken op gratis doorzaaien van uw perceel met kruiden? U kunt u tot 20 augustus aanmelden via dit formulier

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen