Verdienmodellen

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag met verduurzamen van hun bedrijf: werken aan minder uitstoot van fijnstof of ammoniak, duurzamer veevoer, beter zorgen voor de bodem. De wil of ambitie is er, maar vaak ontbreekt het aan mogelijkheden:  gebrek aan financiële middelen, aan (vak)kennis of inzicht in (het effect van) maatregelen en de betaalbaarheid ervan.

Voor het ontwikkelen van een duurzaam perspectief is meer nodig dan het bieden van ‘technologische’ oplossingen of het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving. 

 

Doel 

Het doel is om in te zetten op het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen zodat ondernemers handelingsperspectieven krijgen om de slag naar duurzaamheid te bekostigen.

Daarnaast wordt gekeken naar de waarde van duurzaam werken voor de (directe) omgeving van de veehouders en gezocht naar manieren om ook deze waardes om te zetten in verdienvermogen. 

 

#Hoedan

Hier wordt op 3 verschillende manieren aan gewerkt:

 1. Ondernemers
  Ondernemers krijgen inzicht in hun ondernemersplan via het ‘Business model Canvas’
 1. (Korte) Ketens
  Ondernemers die een concept in de markt hebben staan of op de markt willen gaan brengen kunnen meedoen aan een Masterclass produceren in de korte keten. Deze masterclass start na de zomer van 2020.

  Ondernemers die deze masterclass al hebben gevolgd of al een eind op weg zijn met het op de markt brengen van hun concept worden verder begeleid bij het doorontwikkelen hiervan.
 1. Gebiedsaanpak
  Vanuit een of twee gebieden in de regio wordt gezocht naar maatschappelijke waardecreatie: welke waarde heeft duurzamer produceren? En hoe kunnen agrarisch ondernemers daarvoor worden beloond?

 

Interesse?  

Voor het thema Verdienmodellen zijn we op zoek naar:

 1. Agrarisch ondernemers die een ketenconcept willen ontwikkelen of doorontwikkelen
  Met hen gaan we werken aan duurzame en volhoudbare korte ketens, én we dagen hen uit om de innovaties uit de proeftuin op te nemen in hun concepten. Op die manier zijn de innovaties straks in de regio ook te koop:  als het mogelijk is om bijvoorbeeld eieren te produceren in een stal met drastisch verlaagde uitstoot van fijnstof en ammoniak, dan wil de consument vast ook weten waar dit te koop is.  
 1. Agrarisch ondernemers die meer willen leren over produceren in de korte keten
  Deze ondernemers bieden we een Masterclass Produceren in de Korte Keten aan. Deze start na de zomer van 2020. Aanmelden graag voor 15 september 2020.

Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces.