Stand van zaken proeftuin

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de proeftuin. Zo zijn de eerste cursussen (Introductie Workshop Nieuwe Verdienmodellen, Masterclass Produceren in de Korte Keten en de cursus Bodembiologie) deze maand van start gegaan! Deze week ontvangen de veehouders en innovatoren die zich aangemeld hebben een mail met de laatste stand van zaken rondom de proeftuin.

Helaas hebben alle voorbereidingen wel langer geduurd dan we verwacht hadden. Wij beseffen ons dat het voor u lang duurt voordat er daadwerkelijk wordt gestart.In maart 2020 is de ingezette weg behoorlijk stil komen te liggen vanwege de lock-down door COVID-19. In de periode erna is de handrem behoorlijk aangetrokken vanwege de coronamaatregelen en de restricties die de uitvoerders hierin hebben gekregen. De formaliteiten die in het voorjaar afgerond zouden moeten worden, hebben als gevolg van COVID-19 langer op zich laten wachten, omdat de betrokken overheden andere issues hadden (en nog hebben).

In de zomer is gekeken naar wat er wel kon en kwam de trein weer meer op gang. Hierdoor konden onder meer bedrijfsbezoeken, expertteams voor de verschillende thema’s, etc. worden opgepakt. Streven is dat de eerste pilots dit jaar nog gaan starten. In het achterhoofd wordt wel gehouden dat een tweede corona-uitbraak opnieuw impact kan hebben op de voortgang van de uitvoering.

Selectie voor proeftuin
Waar staan we nu in het proces? De aangemelde innovaties voor de proeftuin worden door expertteams beoordeeld op innovatief karakter en kwaliteit. De expertteams voorzien iedere aanmelding van een advies voor toepasbaarheid in een bedrijf. Er zijn drie expertteams voor bodem-  en waterkwaliteit, circulair veevoer en emissiereductie. Deze zomer zijn de expertteams Bodem- en waterkwaliteit en Emissiereductie bij elkaar geweest. Het expertteam Circulair veevoer volgt binnenkort.

Na het advies van de expertteams worden de aanmeldingen beoordeeld door het Interdisciplinair Team. Dit Team bestaat uit experts en stakeholders van Boer aan het Roer en maakt de definitieve keus of een aanmelding wordt geselecteerd voor de proeftuin. Zodra bekend is of u wel of niet geselecteerd bent voor de proeftuin, wordt u hierover geïnformeerd. Naar verwachting is dit uiterlijk in november. Daarna wordt er zo snel mogelijk gestart met de voorbereidingen om de pilots te starten en op welke veehouderijbedrijven dit dan plaatsvindt.

Kennismaking
Momenteel werken we aan plannen om na de selecties bijeenkomsten te organiseren voor veehouders en innovatoren die deel gaan nemen aan de proeftuin. Het doel van deze bijeenkomsten is kennismaken met elkaar, de bedrijven en innovaties en een gezamenlijke start realiseren. Daarbij zullen we uiteraard rekening houden met coronamaatregelen. Zodra er meer bekend is over deze bijeenkomsten wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Start cursussen
Deze maand zijn de eerste eerste cursussen in de proeftuin van start gegaan. U kunt deelnemen aan de cursus Bodembiologie (vanaf 12 oktober, deelname gratis), de workshop Introductie Nieuwe Verdienmodellen (eerstvolgende bijeenkomst najaar 2020, deelname gratis), en de Masterclass Korte Ketens (vanaf 6 oktober, deelname €500). Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dat dan zo snel mogelijk, de geplande bijeenkomsten gaan door bij voldoende aanmeldingen. U kunt u aanmelden via de website. 

Informatievoorziening
Via de nieuwsbrief en de website houden we u doorlopend op de hoogte van de ontwikkelingen de komende tijd. Bij vragen kunt u ook altijd terecht bij de helpdesk of bij de contactpersoon met wie u de intake heeft gevoerd. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten