Stand van zaken proeftuin januari 2021


Beste veehouders en innovatoren van de proeftuin,

2021 staat in het teken van de uitrol van de proeftuin. Na de opstartfase afgelopen jaar hielden we in november onze Startbijeenkomst. In 2020 troffen we de voorbereidingen voor de proeftuin, die door omstandigheden soms lang duurden. Daarom zijn we extra blij dat we inmiddels begonnen zijn met de eerste pilots! Graag brengen we u op de hoogte van wat de komende maanden staat te gebeuren.

Eerste pilots van start
Uit de eerste selectieronde voor de proeftuin in november werden de eerste innovaties voor de thema’s Emissiereductie en Bodem- en Waterkwaliteit geselecteerd. Inmiddels zijn er drie pilots van start gegaan naar aanleiding van deze ronde: de pilot Beter Bodembeheer met Bokashi (Bodem- en Waterkwaliteit), Doorzaaien Kruidenrijk Grasland (Bodem- en Waterkwaliteit) en Ammoniakaanpak Kalverstal (Emissiereductie). Meer over deze pilots vindt u op de website.

Tweede selectieronde
De tweede selectieronde volgt begin februari voor de thema’s Emissiereductie, Bodem- en Waterkwaliteit en Circulair Veevoer. Voor Bodem- en Waterkwaliteit is dit de laatste ronde geweest waar innovaties voor konden worden aangemeld. Later dit jaar zullen voor de overige thema’s nog enkele selectierondes opengesteld worden waar innovaties voor kunnen worden aangemeld. Veehouders kunnen hun bedrijf doorlopend aanmelden als pilotbedrijf. In totaal zullen de komende drie jaar 70 veehouderijbedrijven worden ingericht, waarvan we inmiddels al ruim 50 aanmeldingen hebben.

Matching innovaties en aangemeld pilotbedrijven
Wat kunt u de komende periode verwachten? Heeft u als innovator een innovatie aangemeld voor de tweede ronde, dan hoort u in februari of uw innovatie geselecteerd is voor de proeftuin. Vervolgens zullen de komende maanden matches worden gemaakt tussen geselecteerde innovaties en aangemelde veehouderijbedrijven, om de innovaties in de praktijk te gaan toepassen en testen. Bent u veehouder en heeft u uw bedrijf aangemeld als pilotbedrijf? Op basis van de geselecteerde innovaties en de kenmerken van uw bedrijfslocatie worden er matches gemaakt en kan het zijn dat u de komende periode benaderd wordt om een pilot te starten. Naar verwachting zullen dit voorjaar een tiental pilots starten. Het is dus goed mogelijk dat u naar aanleiding van een latere selectieronde pas benaderd wordt. Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van de proeftuin of onze helpdesk.

Wat kunt u doen als u zich hebt aangemeld voor de proeftuin met uw veehouderijbedrijf, maar nog niet mee kunt doen aan een pilot? Wij nodigen u van harte uit om gebruik te maken van de diverse mogelijkheden die we bieden om kennis op te doen en te delen.

Kennis opdoen en kennis delen
Deze maand is de Bodemcursus digitaal van start gegaan. In februari starten we met een webinar en een podcastreeks over Nieuwe Verdienmodellen voor het agrarisch bedrijf. Ook organiseren we vanaf februari maandelijks digitale bijeenkomsten per thema om u bij te praten over de lopende pilots en voortgang. De eerste bijeenkomst is van het thema Emissiereductie. Hiervan ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Ook kunt u op onze website de lopende pilots volgen. Houdt u onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor updates.

Hartelijke groet, Team Boer aan het Roer

Vragen? Stel ze via de helpdesk: info@boeraanhetroer.nl – Bel naar het Agroloket Regio Foodvalley 088 888 6633Bron: Regio Deal Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen