Stand van zaken aanmeldingen

Sinds januari 2020 kunnen boeren en innovatoren zich aanmelden voor Boer aan het Roer. Waar staan we nu in het proces? De eerste expertteams, die de aanmeldingen bespreken en beoordelen, zijn al een eerste keer bij elkaar geweest. Dit najaar worden de eerste geselecteerde bedrijven en innovaties bekend gemaakt en wordt ingezet op de start van de innovaties in de proeftuin.  

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de proeftuin. Er zijn intakegesprekken gevoerd, samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en zijn desk- en veldstudies uitgevoerd om het beeld rondom innovaties in de Foodvalley zo compleet mogelijk te maken. Daarnaast werd ook nog een intensief proces gelopen om alle formele zaken rondom de Regio Deal Foodvalley af te ronden.  

Wij realiseren ons dat voor sommige aanmeldingen de wachttijd lang is, maar de subsidie is nu toegekend en de projecten gaan nu echt van start.  Wij streven er naar om u via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de helpdesk (info@boeraanhetroer.nl – Tel. Agroloket: 088 888 6633) of bij de contactpersoon met wie u de intake heeft gevoerd.  

Eerste bijeenkomsten expertteams
De aanmeldingen voor de potentiële proeftuinen worden door expertteams beoordeeld op innovatief karakter en kwaliteit en zij voorzien iedere aanmelding van een advies voor toepasbaarheid in een bedrijf. Er zijn drie expertteams: bodem en water, circulair veevoer en emissiereductie. Deze zomer zijn de expertteams Bodem en water en Emissiereductie al bij elkaar geweest, binnenkort komt ook het expertteam Circulair veevoer bij elkaar. De eerste bevindingen van het expertteam Bodem en water kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Start
Na het advies van de expertteams worden de aanmeldingen binnenkort beoordeeld door het Interdisciplinair Team, dat bestaat uit experts en stakeholders van de proeftuin.  Het Team maakt de definitieve keus of een aanmelding wordt geselecteerd voor de proeftuin. Zodra bekend is of u wel of niet geselecteerd bent voor de proeftuin, wordt u hierover geïnformeerd. Naar verwachting is dit uiterlijk in november. Daarna wordt er zo snel mogelijk gestart met de voorbereidingen om de pilots te starten. Hierbij streven wij om nog dit jaar te starten.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten