Samenwerking Waterschap en LTO Noord binnen Boer aan het Roer

In de proeftuin werken projectleider Kees van Vuuren (LTO Noord) en Richard van Hoorn (beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe) nauw samen aan het thema Bodem- en Waterkwaliteit. De technische aanpak van Richard in combinatie met de praktijkgerichte kijk van Kees blijkt een goeie: “Aan die aanpakkersmentaliteit binnen de agrarische sector kan ik wel wennen.”

Kees van Vuuren: “Van oudsher heeft het waterschap een handhavende taak, maar binnen de Regio Deal Foodvalley profileert Vallei en Veluwe zich veel meer als samenwerkingspartner van de agrarische sector. Waarom is dat?

Richard van Hoorn: “Als waterschap werkten we altijd al samen met de boer, met inderdaad ook een handhavende taak. Dat schuurt soms. Willen we agrariërs motiveren om te werken aan schoon en voldoende water, dan zullen we met ze in gesprek moeten gaan hóe we dat met elkaar kunnen doen. De Regio Deal Foodvalley is een behulpzaam middel, want we kunnen boeren wat bieden.”

Kees: “Wat biedt het waterschap agrariërs in regio Foodvalley door hun deelname aan de Regio Deal?”

Richard: “Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het werkpakket bodem- en waterkwaliteit. We willen samen met de agrarische sector kijken naar wat nodig is om de bodem goed te beheren. De insteek is om te streven naar een win-win: maatregelen nemen die bijdragen aan betere bodem- en waterkwaliteit waardoor de gewasopbrengsten stijgen en nutriëntenverliezen dalen. Dat is gunstig voor de portemonnee van de ondernemer. We bieden bijvoorbeeld bodemcursussen aan en geven gelegenheid tot uitproberen via de Proeftuinen. Het waterschap kan hierbij de hulp van agrarische partners overigens goed gebruiken, want wij zijn meer van de technische dan de agrarische kant.”

Kees: “Het uitproberen van maatregelen kan binnen de proeftuin, waar ik namens LTO Noord bij betrokken ben. Innovatieve agrariërs konden zich daarvoor aanmelden en gaan in 2021 van start. Ik merk veel enthousiasme, jij ook?

Richard: “Klopt, de deelnemende boeren zijn enorm gemotiveerd. Door de Regio Deal Foodvalley praat ik veel met agrariërs en krijg ik steeds meer respect voor hun harde werk én aanpakkersmentaliteit. Mooi voorbeeld: terwijl ik nog bezig ben met het projectplan en SMART-doelen, hebben de boeren al een machine geregeld om kruiden door grasland te zaaien. Gewoon meteen aan de slag willen en met eigen ogen zien wat het oplevert. Ik snap dus wel dat boeren staan te trappelen om in de Proeftuin te beginnen!”

Kees: “Innovatie en uitproberen, daar is de Regio Deal Foodvalley ook voor bedoeld. Tegelijkertijd merk ik soms ook moeheid onder boeren voor nog een demo.”

Richard: “Klopt, daar zit een patstelling. Aan de ene kant willen boeren zich ontwikkelen en effecten van maatregelen onderzoeken, maar tegelijkertijd motiveert het niet wanneer je proeven kapot meet. Hoe dat gaat uitpakken binnen de Regio Deal is continu onderwerp van gesprek tussen jou en mij, de andere partners en de deelnemende boeren natuurlijk.”

Kees: “Wij begonnen dit gesprek over het waterschap als samenwerkingspartner van de agrarische sector en niet meer zozeer als handhaver, ziet de boer dit ook al denk je?”

Richard: “Steeds meer denk ik. Tegelijkertijd ben ik altijd blij wanneer ik samen met jou, met je agrarische achtergrond en namens LTO Noord, het gesprek kan voeren met boeren. Zo brengen we het juiste verhaal over en dat zorgt voor de handen óp elkaar, in plaats van armen over elkaar.”

BRON: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen