Regio Foodvalley op de kaart

We kunnen terugzien op een mooie netwerkbijeenkomst van de Regio Deal op 10 juni! Terwijl op vrijdag 10 juni in Den Haag de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied werd gepresenteerd, bezochten ruim 160 bestuurders, ketenpartijen, onderzoekers en andere betrokkenen de Regio Foodvalley. Op maar liefst 22 locaties hoorden en zagen zij hoe de partners in Regio Foodvalley en Boer aan het Roer samen aan een duurzame toekomst bouwen.

Ionisatie
Na een plenaire bijeenkomst in de Mauritskazerne werden de deelnemers naar verschillende projecten in de regio gebracht. Ook mooie pilots die binnen het Landbouwnetwerk draaien, konden rekenen op belangstelling. Bij Dirk Aart Verbeek in Renswoude namen geïnteresseerden een kijkje op zijn varkensbedrijf en maakten kennis met ionisatie. Ionisatie is een natuurkundig proces dat je kunt inzetten voor het zuiveren van lucht. De onderzoekers proberen vervolgens een zo compleet mogelijk beeld van de effecten van ionisatie te vormen door sensoren in de stal die ammoniak, fijnstof, koolstofdioxide en de luchtvochtigheid meten. Ook kijken ze naar diergedrag, -gezondheid en -welzijn.

Verdienmodellen
Bij het bezoek aan boerderij het Binnenveld in Rhenen stond het thema ‘verdienmodellen’ centraal. Het Binnenveld heeft onder andere gekozen voor rechtstreekse verkoop aan consumenten, en met succes. Maar wat als dat niet goed bij jou en/of je bedrijf past? Welke mogelijkheden hebben boeren nog meer om aan hun inkomen toe te voegen, hoe ontdek je wat bij je past en welke obstakels kom je tegen als het om verdienmodellen gaat? Belangrijke vragen op een mooie, inspirerende plek.

Gezonde bodem
Bij de familie van Ruiswijk ging de schop de grond in. Manon Scholte van het Waterschap Vallei en Veluwe – trekker van het werkpakket bodem en waterkwaliteit binnen Boer aan het Roer – pakte enthousiast een flinke kluit uit de grond, klopte de aarde eruit en liet zien hoe de beworteling van diverse grassen en kruiden eruitziet. Er ontstond een mooi gesprek over het hoe en waartoe van goede beworteling van grasland, een gezonde bodem en de relatie met een goede waterkwaliteit.

Projectenkaart
Er gebeurt heel veel in de Regio Foodvalley. Om dit inzichtelijk te maken en om als ondernemer te kunnen aanhaken bij lopende initiatieven, is vrijdag 10 juni aan het einde van de middag de Projectenkaart Regio Foodvalley onthuld. Alle projecten en programma’s zijn hier in een oogopslag terug te vinden. Hiermee zet de regio zichzelf letterlijk op de kaart!

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten