Pilots Bodem en water: Tussentijdse Resultaten voorjaar ’23

Samen leren met boeren, waterschappers, onderzoekers, leveranciers en loonwerkers

Twee jaar lang experimenteren met bodem en watermaatregelen: wat hebben we tot nu toe geleerd? Tijdens een veldbijeenkomst in Leusden presenteerden we de tussentijdse resultaten van de pilots GRIP (Gezamenlijk Realiseren Precisielandbouw), Mestverbetering en Vanggewas onder Mais. Melkveehouder Niels Wassenaar deed aan meerdere pilots mee. “Het fijne aan deze pilots binnen Boer aan het Roer is dat we aan de slag kunnen met vragen van boeren uit het gebied.”

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde