Pilot Verbeteren Stalklimaat met Verlichting?

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn bedrijf getest. Het idee is dat door ionisatie de ammoniak- en fijnstofuitstoot in de stal wordt verminderd. 

Jan van Ommeren doet mee aan de Proeftuin van Boer aan het Roer binnen het thema Emissiereductie. Daarnaast is hij betrokken bij het Expertteam van Circulair Veevoer, omdat hij op zijn bedrijf veel ervaring heeft met het gebruiken van voer uit reststromen.

 

Ionisatie 

Ionisatie is een natuurkundig proces. Ionen zijn moleculen die een elektrische lading hebben gekregen of af hebben gestoten. Ze worden door de natuur gecreëerd zodra moleculen afbreken door middel van zonlicht, radiatie, bewegende lucht en water. Negatieve ionen zijn elektrisch geladen deeltjes in de lucht die er voor zorgen dat de lucht gezuiverd wordt. Negatieve ionen en stofdeeltjes trekken elkaar aan en van dat proces kan gebruik worden gemaakt om lucht te zuiveren.

De techniek die in deze pilot getest wordt is een product van FreshightAgri. De lampen in de stal zijn voorzien van koolstofdraden. Bij ionisatie worden de koolstofatomen negatief geladen en vormen een ionenwolk met negatieve lading. De ionenwolk geeft de zeer fijne stofdeeltjes in de lucht een negatieve lading. Daardoor binden ze zich aan watermoleculen en worden ze zwaarder. Ze dwarrelen dan als grotere, grovere stofdeeltjes naar de grond.

Luchtkwaliteit meten

Marith Booijen van Wageningen UR is als onderzoeker bij de pilot betrokken. Om de effectiviteit van de stallampen te meten worden luchtmetingen gedaan met sensoren die ammoniak, fijnstof, koolstofdioxide en luchtvochtigheid meten. Er wordt ook gescoord op hokbevuiling, omdat de mate van hokbevuiling invloed heeft op de luchtkwaliteit in de stal. Daarnaast wordt gekeken naar diergezondheid en dierwelzijn. “We doen onder andere staart-, kreupelheid- en huidscores”,  vertelt Booijen. “Ook houden we het gewicht van de dieren en voeropname bij. We proberen dus een zo compleet mogelijk beeld van de effecten van de stalverlichting te vormen.”

LTO Noord K1 nr 305

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten