Online met de schop in de grond

De online Bodemcursus is van start gegaan! Vier groepen met enthousiaste veehouders, erfbetreders en geïnteresseerden krijgen in vijf middagen een stoomcursus over de bodem van Pieter Struyk (Louis Bolk Instituut). Deelnemers leren bijvoorbeeld hoe een gezonde bodemstructuur eruitziet en hoe je een managementplan opstelt aan de hand van je bodemanalyse.

De bodemcursus wordt georganiseerd door het Waterschap Vallei en Veluwe binnen Boer aan het Roer. De cursus zou oorspronkelijk afgelopen najaar worden gegeven, maar door corona is onlangs gestart met een online versie. En ook in deze versie gaan deelnemers met de schop in de grond!

Ervaring van een deelnemer aan de cursus: “Als melkveehouder ben je afhankelijk van wat je bodem je kan geven. Interessant om te leren wat voor bodemleven zich allemaal afspeelt onder de grond en hoe je met verschillende manieren van management, bemesting en gewasteelt de conditie van de bodem kunt beïnvloeden.”

Analyse van bodem en kluit
Pieter Struyk neemt deelnemers mee in het bodemleven. In vijf middagen leren deelnemers hoe je een goede analyse van knelpunten maakt, de zes bodemelementen, praktische invulling van het Nieuw Nederlands Landgebruik en grasklaver. En.. het maken van een goede kluitanalyse. Als huiswerk moeten deelnemers namelijk zelf een schop in de grond steken en hun eigen kluit beoordelen.

Ervaring van een deelnemer aan de cursus: “Heel leerzaam. Goede grafieken, veel informatie uit onderzoeken welke heel beeldend worden gebracht. Zelf ben ik wat minder geïnteresseerd in een hoge opbrengst halen, maar vooral in biodiversiteit krijgen en armere grassoorten voor paarden. Wie weet is een dergelijke insteek nog een een leuke aanvulling op de cursus. Nu ben ik al heel tevreden en hopelijk krijgt dit nog een gevolg.”

Door foto’ van de kluit in te leveren wordt de analyse besproken tijdens een van de bijeenkomsten. “Het is belangrijk om je schroom te verliezen om een schop in de grond te steken”, vertelt Struyk. “Om je bodem goed te kunnen beoordelen is een combinatie nodig van kluitanalyse, bodemanalyse en je Bodemconditiescore. Zelf kunnen kijken en voelen wat er onder de grond zit is daarvoor echt nodig.”

Ervaring van een deelnemer aan de cursus: “Leerzaam! Blij met steeds meer aandacht voor de bodem. De hoeveelheid gewassoorten die voorbijkomen zijn wel wat beperkt met vooral focus op gras en mais.”

Bodemelementen
Werken aan een gezonde bodem is werken aan de zes elementen Waterhuishouding, Structuur, Beworteling, Organische stof, Bodemleven en Bodemchemie, legt Struyk uit. “Alles hangt daarin met elkaar samen. Bodemchemie is bijvoorbeeld een speerpunt van een goede gewasproductie. Het is direct terug te vinden in gewasanalyse én in je bodemanalyse. Het wordt steeds belangrijker voor een goede gewasproductie en gezond vee.”

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen