Nieuw! Brochure zomer 2022

Vers van de pers! In onze nieuwe brochure leest u alles over onze pilots, cursussen en resultaten van de Proeftuin! Ook lees je meer over hoe wij de luchtkwaliteit meten in de omgeving en op het boerenerf. Daarmee krijgen we onder andere meer inzicht in werkelijke stikstofemissies.


Het is u vast al bekend hoe actief Boer aan het Roer is. Maar wat gebeurt er nu precies in al die pilots die draaien op boerenerven in de regio? Waarin wetenschap en boerenverstand elkaar versterken en tot nieuwe inzichten en innovaties leiden? Het leek ons goed – zeker gezien de actualiteit en het Foodvalley evenement dat op 10 juni plaatsvond – om een mooi en actueel overzicht te maken van alles wat er gebeurt in de Proeftuin. 

Doe mee!
We hopen dat u de brochure met aandacht en plezier zult doornemen. U zult zien dat we voor sommige pilots nog bedrijven zoeken die willen aanhaken. Zit er een proef bij die u aanspreekt en die past bij uw bedrijf? Meld u aan, stel uw eventuele vragen en doe mee!

Download de brochure

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen