Mooie veldbijeenkomst ‘Optimaliseren mestgift’ van pilot Vanggewas onder Mais

Heeft een mestgift toedienen tijdens het onderzaaien toegevoegde waarde? Zo ja, welke? Wat is het voordeel van het maïsras Dairy Maïs Massa? Maïs in combinatie met sorghum, levert dat iets extra’s op? Tijdens een velddemonstratie bij loonbedrijf Van Geresteijn BV in Kootwijkerbroek vlogen de vragen en thema’s je om de oren. Kennis- en informatie-uitwisseling én (voorlopige) antwoorden waren er gelukkig ook!

 

Met een mooie opkomst van ruim 30 personen ging de demo van start in Barrie van Geresteijns prachtige ontvangstruimte. Paul Blokker (DLV) vertelde over de opzet en het doel van de proefvelden. Manon Scholte van Waterschap Vallei en Veluwe legde uit waarom het waterschap nauw betrokken is bij pilots die te maken hebben met bodemverbetering.

Samenwerking

Bodem- en waterkwaliteit is een van de vijf centrale thema’s binnen Boer aan het Roer en worden niet voor niets steeds meer één begrip: een gezonde bodem blijkt van grote invloed op de kwaliteit van oppervlaktewater en watergangen, en vice versa. Boer en waterschap delen dus eenzelfde belang. Zoals Barrie van Geresteijn bevestigde: “We hebben een mooie samenwerking met ons waterschap, dat steeds meer met boeren samenwerkt en naast ze staat.”

 

Proefvelden

Na een bijdrage van Leo Tjoonk van Agrifirm over het gebruikte maïsras Dairy Maïs Massa (samengesteld uit meerdere toprassen) ging het gezelschap naar buiten, naar de drie proefvelden. Op het eerste veld staat sorghum met maïs, de andere twee velden zijn ingezaaid met alleen Dairy Maïs Massa, waarbij veld 2 van een onderzaai met 20 kg Italiaans raaigras met kunstmest is voorzien en veld 3 van dezelfde onderzaai, maar dan met bladbespuiting met BlueN. BlueN is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting. Dit middel stelt gewassen in staat om stikstof uit de lucht te binden en kan wellicht een deel van de traditionele bemesting vervangen.

Vruchtwisseling

Tako van den Hul (DSV Zaden) gaf buiten, bij veld nr. 1, een toelichting op de toepassing van sorghum in combinatie met maïs. Sorghum is een ruwvoergewas dat efficiënt met water en nutriënten omgaat en stevig wortelt. Tako liet zien hoe diep een sorghumplant wortelt in vergelijking met een maïsplant, die meer een kluitje wortels ontwikkelt. Sorghum lijkt passend in vruchtwisseling en neemt veel stikstof op door zijn intensieve beworteling. Het gewas is bovendien droogte- en zouttolerant, en daarmee interessant voor zilte en droge gebieden in Nederland.

 

Onderzaai met mest

Na Tako’s uitleg werden de aanwezigen getrakteerd op een mooi staaltje techniek. Loonbedrijf van Geresteijn heeft namelijk een machine ontwikkeld waarmee kunstmest wordt toegediend tegelijk met de onderzaai. Van Geresteijn heeft met ondersteuning van het LTO innovatiefonds zelf een injectiesysteem op een machine voor grasonderzaai gebouwd. Voordeel van deze mestgift in twee stappen is dat de maïsplant een mestgift ontvangt wanneer de plant deze stoffen harder nodig heeft. Zo stuur je op een optimale benutting en zo min mogelijk uitspoeling.

Conclusies

Na het groeiseizoen wordt gemeten waar de nitraat is gebleven en hoe de maïs het op de verschillende proefvelden heeft gedaan. HHHet was eind juni dus nog te vroeg om conclusies te trekken. Dat neemt niet weg dat de enthousiaste aanwezigen na een informatieve en innovatieve middag met stof tot nadenken huiswaarts gingen. Het einde van de derogatie betekent immers een nieuwe, forse uitdaging om met minder mest toch de opbrengst op peil te houden. Zo’n complex vraagstuk los je niet in je eentje op, maar stap voor stap, onderzoekend, uitproberend, en vooral: met elkaar.

 

Meer informatie

Een mooi filmpje met een heldere uitleg van Barrie van Geresteijn over de nieuwe machine – die kunstmest of een bladbespuitingsmiddel kan toedienen tijdens de onderzaai – vindt u op https://youtu.be/j23S0hV7vwc.

 

Deze veldbijeenkomst van de pilot Vanggewas onder Mais is onderdeel van Boer aan het Roer, werkpakket Bodem en Water. Hierin werken ondernemers samen aan allerlei praktische vraagstukken. Meer informatie over dit thema en bijbehorende pilots vindt u op: https://boeraanhetroer.nl/bodem-en-waterkwaliteit/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde