Met bokashi op weg naar betere bodemkwaliteit

Inzicht krijgen in de huidige conditie van de bodem en de kwaliteit ervan beoordelen. Met die doelen kwamen agrariërs van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden eind juni samen. Dat gebeurde in Bennekom, tijdens een door het Louis Bolk-instituut georganiseerde bijeenkomst van de pilot Beter Bodembeheer met Bokashi.

Bodemstructuur, waterinfiltratie, organische stofgehalte, beworteling van het gewas en de activiteit van het bodemleven zijn graadmeters waarmee de agrariërs de conditie van de bodem beoordelen. De waarnemingen gelden als “nulmeting”. In de komende drie tot vijf jaren wordt in de pilot onderzocht wat de toepassing van bokashi (Japans voor “goed gefermenteerd materiaal”) voor uitwerking op de percelen heeft en welke manier van bokashi maken tot het beste resultaat leidt. Dit gebeurt door proefpercelen te meten, te monitoren en te analyseren.

Maaisel
De Coöperatie Binnenveldse Hooilanden beheert ongeveer 50 hectare natuurgrond tussen Ede, Wageningen, Bennekom en Veenendaal. Daarbij maaien de agrariërs een groot gedeelte. De bruikbare stukken grasland worden gebruikt voor ruwvoederwinning. Het overgrote, niet als voer bruikbare deel, werd voorheen als “afval” naar een groenverwerker afgevoerd, met bijbehorende hoge kosten. Het maaisel wordt nu door de coöperatie gebruikt om te verwerken tot bokashi. Ook verwerkt de coöperatie het maaisel van de Stichting Mooi Binnenveld, die ook ongeveer 50 hectare van het natuurgebied beheert. Ook dit maaisel wordt verwerkt tot bokashi. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die de coöperatie hiervoor ontvangt. Om het waardevolle organisch materiaal, wat eerst afval leek, te benutten op de agrarische percelen, ontstond de bokashi-pilot die in de proeftuin van Boer aan het Roer is uitgerold. In de pilot wordt onderzocht hoe maaisel tot een hoogwaardig en toepasbaar (eind)product kan worden omgezet, dat bijdraagt aan de verbetering van de bodem onder landbouwpercelen. Hoewel het een investering in tijd en geld is, wordt ook gekeken hoe dit vertaald kan worden naar een beter verdienmodel voor de boer met verbetering van de bodemkwaliteit in het landelijk gebied.

Sleutelfactor
De deelnemende agrariërs vinden bodemkwaliteit belangrijk. Zij uitten de afgelopen jaren hun bedenkingen over het afgraven, transporteren en aanbrengen van grond. Dat vond in hun gebied plaats om nieuwe natuur te laten ontwikkelen, maar zulke maatregelen hebben hun weerslag op de bodemkwaliteit: organische stof oxideert bij zulke handelingen. Al enige tijd zijn de coöperatieleden bezig en op zoek naar mogelijkheden om de bodemkwaliteit van hun percelen te verbeteren. Organische stof is de sleutelfactor in het bodemverhaal. Nu zij als coöperatieleden de mogelijkheid hebben om uit te proberen hoe ze maaisel kunnen omzetten naar een bruikbaar product dat bijdraagt aan de verbetering van de bodemkwaliteit, met de bijbehorende positieve uitwerkingen ervan, benutten ze die kans graag.

 

Naar de pilot Beter Bodembeheer met Bokashi

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde