Meld u aan: Gratis kruiden doorzaaien!

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat willen? Betekent het doorzaaien van grasland met kruiden een plus voor de bodem, het gewas, de biodiversiteit en het welzijn van grazers? Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen. Nu kunt u kans maken op gratis doorzaaien van uw perceel! Tot 20 augustus kunt u zich hiervoor aanmelden.

In de pilot wordt bekeken wat het effect van het doorzaaien is op de bodem en het bodemleven. Kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Novag zaaimachine

In de pilot wordt gewerkt met de Novag zaaimachine, die speciaal hiervoor naar Nederland wordt gehaald.  De machine maakt een omgekeerde T in de bodem en legt het zaadje daarmee direct onder de bodem. Daardoor houdt de bodem meer vocht vast, omdat het niet open ligt en gewasresten kunnen ongestoord blijven liggen.

Gratis doorzaaien

En er is goed nieuws: het waterschap Vallei en Veluwe breidt de pilot uit en stelt u in de gelegenheid om kosteloos uw perceel door te zaaien met kruiden. Er is zeker ruimte om 100 hectare in de regio Foodvalley door te zaaien! Meld u aan via het formulier hieronder. Let op: bedrijven in gemeentes Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Barneveld krijgen voorrang vanwege de opgaven in deze stroomgebieden.

Leertafels
Omdat kruidenrijk grasland doorzaaien samen met nieuw beheer van grasland gaat, wordt u bij opgave voor het kruidenmengsel doorzaaien geacht om minimaal twee van de drie leertafels in het najaar aanwezig te zijn. Deze leertafels vinden plaats op:
3 november 2022
8 december 2022
19 januari 2023

Het wordt aangeraden om zelf graszaad aan te schaffen om door het kruidenzaad te mengen voor een goede verdeling van de kruiden in het land.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde