Luister tijdens het werk en leer over nieuwe verdienmodellen

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee worstelen. Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) lanceert een podcastreeks om agrariërs te inspireren over hoe zij met nieuwe verdienmodellen aan de slag kunnen.

Vleesboerderij het Binnenveld
In de eerste podcast vertelt veehouder Roel van Dijk over de verkoop van zijn eigen vlees en kaas vanaf de boerderij. Daarnaast verkoopt hij streekproducten en werken er op zijn bedrijf jongeren die niet in een normale werksituatie passen. Dat noemen we diversificatie.

Zuivelboerderij Aerderoort
In de tweede podcast vertelt melkveehouder Birgit Hanskamp over hoe zij het met haar man Art Wolleswinkel hun melkveebedrijf Aerderoort boerenzuivel leidt. Zij voegen extra waarde toe door zelf van hun melk van de koeien rauwmelkse kefir en kefir-hangop te maken. Dit noemen we (product)differentiatie.

De podcastreeks zet in op bewustwording
Gerdien Kleijer, trekker Nieuwe Verdienmodellen binnen Boer aan het Roer: “Veel agrarische ondernemers willen een slag maken in de verduurzaming van hun boerenbedrijf. Een sterk verdienvermogen is essentieel willen boeren en tuinders werken aan kringlooplandbouw zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor ogen heeft. Bewustwording onder boeren, erfbetreders en beleidsmakers is nodig, gevolgd door stimulering om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Dat doen we met Boer aan het Roer.

De volgende podcast verschijnt medio april met Gerald Deetman van ValleiVarken.

Luister de podcasts via de website of op soundcloud: https://boeraanhetroer.nl/nieuwe-verdienmodellen/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten