Luister naar onze podcasts over Nieuwe Verdienmodellen!

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Een vraag waar veel agrariërs mee worstelen. Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) lanceert een podcastreeks om agrariërs te inspireren over hoe zij met nieuwe verdienmodellen aan de slag kunnen. De eerste staat online!

De podcastreeks zet in op bewustwording. Als introductie is voorafgaand een webinar uitgezonden. Experts Gerdien Kleijer, Frederiek van Lienen en Jan Willem van der Schans deelden hun kennis over werken aan een nieuw verdienmodel voor een toekomstgericht boerenbedrijf.

“Veel agrarische ondernemers willen een slag maken in de verduurzaming van hun boerenbedrijf. Een sterk verdienvermogen is essentieel willen boeren en tuinders werken aan kringlooplandbouw zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor ogen heeft”, aldus Gerdien Kleijer tijdens het webinar. “Allereerst is bewustwording onder boeren, erfbetreders en beleidsmakers nodig, gevolgd door stimulering om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Dat doen we met Boer aan het Roer.”

Webinar
Maar liefst 150 belangstellenden keken naar het door Boer aan het Roer georganiseerde webinar ‘Nieuwe Verdienmodellen’ op woensdag 24 februari. Het merendeel van de kijkers bestond uit boeren in de Foodvalley regio.

Kleijer vond het hoopvol dat het overgrote deel van de kijkers via een poll aangaf dat de boer over 10 jaar een deel van zijn geld verdient door betaling via maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld door betaald te worden voor natuurbeheer. “Op dit moment werken dergelijke vergoedingen vooral vanuit subsidies”, vertelt Kleijer, “maar in de toekomst is het hopelijk wel zo dat vergoeding voor maatschappelijke diensten een substantiële en continue inkomstenbron zal zijn.”

Zelf aan het roer staan
Frederiek van Lienen besprak tijdens het webinar de verschillende mogelijkheden om waarde toe te voegen aan je bedrijf. Veel kijkers geven de voorkeur aan sociale waarde, bleek tijdens het webinar. Dat betekent dat een agrarisch ondernemer activiteiten ontwikkelt op het gebied van educatie, zorg of entertainment. Van Lienen: “Alle opties zijn goed en een mix is ook mogelijk. Wat belangrijk is dat je als boer zelf aan het roer staat en mogelijkheden zoekt die bij jou passen om ook in de verre toekomst te blijven ondernemen.” Expert Jan Willem van der Schans besprak verschillende bedrijfsstrategieën die je daarbij kunt inzetten. Een voorbeeld hiervan is circulariteit, waarbij je kunt denken aan het verwerken van reststromen.

Podcasts: in gesprek met ondernemers
Dit webinar wordt gevolgd door een zestal podcasts waarin de experts met boeren uit de regio dieper de materie van duurzame verdienmodellen induiken. In de podcasts van Boer aan het Roer gaan de experts dieper in op de kansen van nieuwe verdienmodellen. Ze doen dat in gesprek met agrarische ondernemers uit de regio Foodvalley die al kozen voor een vernieuwend verdienmodel. In de eerste podcast komt ondernemer Roel van Dijk aan het woord. Deze melk- en vleesveehouder heeft een vleessnijderij en verkoopt al zijn vlees via een verkorte afzetketen. Hij zet al zijn melk af via kaas onder het eigen merk Binnenvelds Goud. Wanneer besloot Roel van Dijk het roer om te gooien? Hoe bevalt het om zelf zijn producten te verkopen? Wat zou hij andere ondernemers aanraden?

Kijk op www.boeraanhetroer.nl/verdienmodellen voor de podcasts en het webinar.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen