Landelijke trends en kansen

Trends en kansen voor nieuwe verdienmodellen ontstaan met ontwikkelingen op landelijk niveau. Actuele stukken en rapporten kunt u hier vinden.


Rapport Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Het ministerie van LNV stelde in 2019 een Taskforce Verdienvermogen in. Hieronder vind je de link naar de site waar je hun eindrapport kunt downloaden. Een lijvig stuk, maar voor mensen met interesse in het verdienmodel van de boer interessant om te lezen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/07/goed-boeren-kunnen-boeren-niet-alleen_rapport-van-de-taskforce-verdienvermogen-kringlooplandbouw

Kamerbrief oktober 2020: Ondernemerschapsagenda Schouten

Aansluitend op het rapport dat hierboven werd genoemd heeft het ministerie een agenda opgesteld met daarin concrete zaken die het verdienmodel van de boer moeten verbeteren. Eigenlijk belooft het ministerie via deze brief: hier gaan we de komende jaren aan werken.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/15/kamerbrief-over-de-agrarische-ondernemerschapsagenda

Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw

Deze wet is aangenomen door de kamer in februari 2021 als streven om te werkenaan een betere positie van de boer in de keten. Je merkt hier misschien niet meteen iets van, maar het gaat hier om zaken als de termijn waarop supermarkten moeten uitbetalen, en ook over oneerlijke concurrentie. Lees hier de wettekst.
https://www.parlement.com/id/vlg8pwdjzxxa/nieuws/tweede_kamer_aanvaardt_wetsvoorstel

Een lange en kritische beschouwing over dit wetsvoorstel vind je hier:
https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/wetsvoorstel-oneerlijke-handelspraktijken-een-dode-mus/ar-BB1bteFw

Wetsvoorstel Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven

Dit is nog in de voorstelfase. Meer over de stand van zaken vind je hier: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35247_wet_ruimte_voor
Reactie daarop van LTO vind je hier:
https://www.lto.nl/onderwerpen/verdienmodellen-boeren-en-tuinders/

WUR Publicaties rondom Verdienmodellen en Korte Ketens

Deze lijst is niet uitputtend en wordt zo nodig aangevuld. Mist u hier een rapport of artikel? Tips zijn welkom via info@boeraanhetroer.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde