Kijkje achter de proeftuin: Interdisciplinair Team

Marijke Everts en Arjan Bossenbroek over het selecteren van de innovaties.

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de regio Foodvalley als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie bewaken de processen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin.

Dit keer: Marijke Everts (directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group) en Arjan Bossenbroek (namens Regio Foodvalley). Beiden nemen zij deel aan het Interdisciplinair Team. Door het Interdisciplinair Team worden innovaties definitief geselecteerd voor de proeftuin.

De ingediende innovaties zijn door het expertteam van ieder thema beoordeeld en is er een advies uitgebracht. Deze adviezen worden vervolgens beoordeeld door het Interdisicplinair Team. Met welke bril bekijken jullie de ideeën voor pilots nog?

Arjan Bossenbroek (Regio Foodvalley): Het Interdisciplinair Team bewaakt de grote lijnen, voor mij betekent het dat ik beoordeel welke innovaties passen bij wat we voor ogen hebben met regio Foodvalley. Welke plannen dragen bij aan een gezonde en duurzame regio voor agrarische ondernemers, maar ook voor onze andere inwoners?

Marijke Everts (VanDrie Group): Het echte werk is al verricht door de Expertteams, die als eerste de ingekomen innovaties beoordelen, maar ik kijk ook nog een keer heel kritisch naar de schaalbaar- en haalbaarheid van de plannen. Is het praktisch toepasbaar, kan het breed uitgerold worden in de regio Foodvalley?

Het is belangrijk dat innovaties aansluiten bij de behoeften van agrarische ondernemers, hoe houden jullie dat scherp?

Arjan: Het Interdisciplinair team bestaat net als de Expertteams uit experts van diverse instanties en organisaties, denk aan onderzoeksinstituten, overheid, bedrijfsleven. We houden elkaar dus scherp, innovaties moeten aansluiten bij de agrarische ondernemers, maar ook bij de wensen van regio Foodvalley als geheel.

Marijke: Klopt, natuurlijk hebben we veel contact met kalverhouders. Zij hebben behoefte aan erkende en bewezen stalsystemen gericht op brongerichte aanpak van emissies. Het moet tevens betaalbaar en gemakkelijk te implementeren zijn. Dat houd ik in het oog, terwijl Arjan bijvoorbeeld meer de grote lijnen bewaakt en ook denkt aan wat een systeem betekent voor de omgeving.

Jullie hebben onlangs de innovaties beoordeeld vanuit onder meer emissiereducerende maatregelen, wat viel jullie op?

Marijke: Stalemissies verminderen is een belangrijk onderwerp, ik vond het fijn te merken dat ondernemers daar zelf veel plannen voor hebben. Er zijn goede ideeën en kalverhouders staan te springen om emissies verder te verlagen. Daarvoor zijn echter wel erkende stalsystemen voor nodig. We zetten met Boer aan het Roer hiertoe nieuwe stappen. Dat maakt mij wel heel enthousiast.

Arjan: Het aantal ideeën voor de kalversector is inderdaad hoog, de urgentie wordt gevoeld door de sector. In deze sector is misschien ook wel de meeste milieuwinst te halen, omdat bijna 1/3 van het aantal kalveren in Nederland in het werkgebied van de Regio Deal wordt gehouden en ze verantwoordelijk zijn voor 30% fors van de ammoniakemissie. Goed dus dat daar zoveel enthousiasme zit.

Het Interdisciplinair Team heeft keuzes gemaakt in welke innovaties daadwerkelijk inde Proeftuin gaan starten. En nu?

Arjan: Het ging nu vooral over Emissiereductie en Bodem- en waterkwaliteit. Later zullen we nog advies geven over de bevindingen van het expertteam voor Circulair Veevoer en over de voorstellen voor Sensoring en Monitoring. De eerste pilots zullen de komende tijd gaan starten. Begin 2021 is weer een volgende selectieronde.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde