Kijkje achter de proeftuin: expertteam Bodem- en waterkwaliteit

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin.

Dit keer: Carlo Rutjes, senior Waterkwaliteit Ecologie bij waterschap Aa en Maas en lid van het expertteam Bodem- en waterkwaliteit.

Carlo, jij zit bij het expertteam Bodem- en waterkwaliteit, wat doet dit team voor proeftuin Boer aan het Roer?

Carlo: “Het expertteam Bodem- en waterkwaliteit bestaat uit negen personen en je kunt ons wel de poortwachter voor Boer aan het Roer op dit thema noemen. Wij beoordelen de ideeën die over het thema bodem binnenkomen en bespreken ‘hoe past dit plan binnen de kaders van het programma en zo ja, op welke manier?’. Veel aanmelders hebben een idee op papier gezet dat nog verder uitgewerkt moet worden tot een projectaanvraag.”

Jullie beoordelen de aanmeldingen dus niet alleen, maar werken het ook nog verder uit?

Carlo: “Klopt, we hebben ons in die zin volledige vrijheid gegund en werken niet alleen toetsend, maar scherpen ook aan. Soms is het bijvoorbeeld slimmer om gelijksoortige ideeën te bundelen tot een projectaanvraag.”

Jij bent van waterschap Aa en Maas, buiten gebied van regio FoodValley. Waarom is dat?

Carlo: “Om iedere schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten: alle leden van het expertteam hebben geen band met de regio. Naast agrariërs, denken ook medewerkers van het Louis Bolk Instituut, Aeres en WUR met ons mee. Zelf ben ik bij het waterschap betrokken bij projecten op het gebied van nutriënten en waterkwaliteit.”

Wat kun je zeggen over de dynamiek binnen het team?

Carlo: “Het is een mix van mensen met theoretische en praktische ervaring, dat is heel waardevol. Als waterschap zit je in een andere bubbel dan agrariërs, het is interessant om te zien welke ideeën bij de agrariërs uit het team aanslaan. Dan weet je dat dat idee op het goede spoor zit.”

Kun je vertellen welke ideeën binnen zijn gekomen? En hoeveel?

Carlo: Momenteel zijn zo’n negen inzendingen door ons beoordeeld. Veel aandacht voor verbeteren van de mestkwaliteit, maar ook voor extensiveren. Sommige ideeën zijn heel praktisch, sommige nog wat abstract.

Waar word jij het meest enthousiast van?

Carlo: De bereidheid van de inzenders om zaken anders aan te gaan pakken. Al deze agrarische ondernemers zeggen eigenlijk ‘mijn wereld ziet er straks anders uit en daar ga ik voor’. Ze zien verandering als een kans, dat vind ik mooi om te zien.”

En wanneer gaan we van start?

Carlo: “Er is nu een eerste selectie gemaakt, nu gaan we met de inzenders terug naar de tekentafel met de vraag: ‘jij hebt dit idee, hoe kunnen we daar een project van maken’. Is het idee geschikt voor een pilot op een proefbedrijf of is het meer een onderzoek voor kennisinstituten? Begin september moeten de ideeën uitgewerkt zijn op hoofdlijnen en geven aan het selectieteam door wat volgens ons de meeste potentie heeft. Het selectieteam maakt uiteindelijk de definitieve keuze en kijkt daarbij ook naar het budget dat beschikbaar is binnen Boer aan het Roer. Naast bodem- en waterkwaliteit zijn er nog andere thema’s waarvoor ideeën zijn binnengekomen.”

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen