Introductie workshop Nieuwe Verdienmodellen

GEANNULEERD i.v.m. Corona

Als (agrarisch) ondernemer aan de slag met het verduurzamen van uw bedrijf én tegelijkertijd een kloppend verdienmodel opbouwen? Op 29 september werd de eerste workshop Introductie Nieuwe Verdienmodellen georganiseerd.

Helaas moesten de overige data voor dit jaar geannuleerd worden vanwege corona. Momenteel wordt gewerkt aan digitale alternatieven voor de workshops. Heeft u interesse in dit onderwerp? Neem contact op via info@boeraanhetroer.nl.
 
Wat is voor klanten en consumenten van belang? Waarom kopen zij een agrarisch product? Via welke afzetkanalen is het product te koop? Met welke partijen kan worden samengewerkt? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u snel inzicht in de waarden die met een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd én de werkwijze die u kunt kiezen om met keten en gebiedspartijen die waarden te verzilveren. 

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en geïnteresseerden die in hun werkveld te maken hebben met de afzet van agrarische producten.