Pilot: Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het Roer. Een app op de smartphone helpt de deelnemers bij precisielandbouw.

De pilot waar Wassenaar aan meedoet heet formeel GRIP. Dat staat voor Gezamenlijk Impact Realiseren van Precisielandbouw. ‘Grip is een samenwerkingsverband van LTO Noord, waterschap Vallei en Veluwe en BioScope, een dochter van LTO Bedrijven’, meldt projectleider Kirsten Snels van LTO Noord.

Perceelkaarten beschikbaar
Centraal in de pilot staat FieldScout, een app die voor iedereen gratis beschikbaar is. FieldScout maakt gebruik van satellietdata en stelt die gegevens beschikbaar in de vorm van verschillende perceelkaarten. Het gaat onder meer om een biomassakaart, stikstofkaart, bodemzonekaart en prestatiekaart. Die laatste toont bijvoorbeeld de betere en mindere plekken qua opbrengst van het perceel. Qua kennis en ervaring op het gebied van precisielandbouw zijn er binnen de groep pilotdeelnemers grote verschillen, heeft projectleider Snels gemerkt. ‘De een werkt al met toepassingen van precisielandbouw, terwijl we ook iemand hebben die nog een smartphone moet aanschaffen. Juist die verschillen bieden mogelijkheden om met elkaar in gesprek te raken. En dat is wat we willen in deze pilot. Juist door het uitwisselen van ervaringen en kennis, kunnen we als groep verder komen.’

Binnen de pilot is het de bedoeling van iedere deelnemer een perceel nauwgezet te volgen. ‘Daarbij gaan we proberen om te toetsen hoe informatie uit het veld, bijvoorbeeld de groei van het gewas op een bepaalde plek, zich verhoudt tot de satellietdata’, aldus Snels.

Teelt optimaliseren
Wassenaar verwacht dat de app hem ondersteunt bij teeltoptimalisatie op delen van percelen die vaak achterblijven qua opbrengst. ‘Zowel bij gras als bij mais zie je dat er plekken zijn waar minder groeit. Door slim gebruik te maken van FieldScout-data, in combinatie met wat we als boer zelf constateert en weet, kan je wellicht beter telen. ‘Is het bijvoorbeeld zinvol om een plek waar nu minder groeit extra te bemesten of moeten we juist accepteren dat er minder opbrengst is en daarom die plek minder bemesten? Op dit soort vragen hoop ik tijdens de pilot antwoord te krijgen.’

Proeftuin Boer aan het Roer
Agrarisch ondernemers in het gebied kunnen in de proeftuin Boer aan het Roer deelnemen aan pilots en cursussen die allemaal als doel hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw.

Meer informatie
Op de website www.boeraanhetroer.nl staat meer informatie over deze en andere pilots door en voor boeren. Ook zijn hier de podcasts van Boer aan het Roer te vinden waarin boeren vertellen over nieuwe verdienmodellen en boeren met oog op de toekomst.

Bron: tekst gemaakt door Berrie Klein Swormink voor Nieuwe Oogst, editie 12 juni 2021.
Foto door APA

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen