Geslaagde bijeenkomst ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’!

Prachtig weer, een warme sfeer en veel interessante informatie en discussie: het was maandagmiddag 18 juli goed toeven in Lunteren bij de bijeenkomst ‘Pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’. En: er liggen prachtige kansen in het verschiet!

Kruidenrijk grasland doorzaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Met deze onderzoeksvraag zijn zeven boeren aan de gang gegaan, met plezier en (wisselend) succes. Paul Blokker (DLV) liet zien welke resultaten zij tot nu toe hebben behaald en hoe deze mogelijk te verklaren zijn. Ook legde hij uit hoe je eenvoudig en overzichtelijk zélf een conditiescore van je bodem kunt maken. Door een nulmeting te doen, na een poosje opnieuw je bodem te onderzoeken en steeds je waarnemingen te noteren, maak je inzichtelijk welke veranderingen plaatsvinden. Meten is weten!

Bodembedekking
Roelf Havinga van TEAM Ecosys uit Twello ging in op het belang van bodembedekking met diverse grassen en kruiden. Wat er op de bodem staat en ligt, is heel belangrijk voor de biologie die zich ondergronds afspeelt. Die microbiologie in de grond, daar is veel te winnen, legde Havinga uit. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, de grootste verandering zit in je wijze van denken.

Voordelen
Er zijn tal van voordelen aan een toename van biodiversiteit boven en (dus) onder de grond:

  • 20 tot 30 procent minder water nodig bij irrigatie;
  • beter (her)gebruik van spoorelementen in bodem en gewas;
  • toename van natuurlijke ziektewerendheid, droogte- en stressbestendigheid;
  • toename van organische stof en daardoor meer CO²-vastlegging en minder afstroming van water.

 

Informatieavonden
Wie meer kruiden in z’n grasland wil, krijgt met vragen te maken zoals: welke kruiden zijn geschikt? Wanneer kan ik het beste zaaien? Hoe om te gaan met beweiden, maaien en bemesten? Hoe zorg ik dat m’n kruiden blijven in de wei? Tijdens drie informatieavonden (waarvan u op in elk geval twee avonden wordt verwacht) komen deze vragen aan bod, zodat deelnemers aan de pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland langer profijt zullen hebben van hun kruiden. Zij kunnen bovendien hun voordeel doen met de resultaten die zijn opgehaald door de boeren die al bezig zijn geweest met doorzaaien. De informatieavonden worden gehouden op: 3 november 2022, 8 december 2022 en 19 januari 2023.

Najaar
Een belangrijke conclusie uit eerder doorzaaien is dat je kruiden beter in het vroege najaar kunt doorzaaien dan in het voorjaar. In het voorjaar groeit gras zó snel dat de kruiden overwoekerd worden en te weinig kans krijgen om op te komen. In het najaar vertraagt het gras. Door het kort af te maaien en vervolgens de kruiden door te zaaien, maken de kruiden veel meer kans. Dit is de reden dat de eerstvolgende doorzaai zal plaatsvinden in september.

Aanmelden
En dan nu die kansen, waarmee dit artikeltje begon! Het waterschap Vallei en Veluwe – initiator van dit project – breidt de pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland uit! Het gebruik van de doorzaaimachines en de kruidenrijke zaadmengsels worden u kosteloos aangeboden. Er is ruimte om in totaal 100 hectare grasland in de regio Foodvalley door te zaaien. Wilt u wat lezen en/of een informatief filmpje bekijken over wat het doorzaaien precies behelst? Klik dan op Pilot: Slim doorzaaien kruidenrijk grasland – Boer aan het Roer. Heeft u een perceel dat u wilt laten doorzaaien? Meldt u dan aan! Dat kan tot 20 augustus 2022 via deze link.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen