Zaait het voort: meer dan 100 hectare kruidenrijk grasland erbij in de vallei

Gratis doorzaaien, overweldigende respons!

Bij maar liefst 35 ondernemers werd in de week van 29 augustus tot 3 september gratis kruiden doorgezaaid op percelen. Onder andere de Novag doorzaaimachine die in deze week speciaal naar Nederland werd gehaald is ingezet bij deze actie. De actie is onderdeel van de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ van Bodem- en Waterkwaliteit, die door het Waterschap Vallei en Veluwe is uitgebreid.

Samen met deelnemen loonwerker Dennis Minnen uit Ede/Lunteren en zaadhandel Wim van Maanen, beide deelnemers aan Boer aan het Roer, werd de inzet van doorzaaimachines met niet-kerende grondbewerking kosteloos beschikbaar gesteld. Daarbij hoort ook een kruidenrijk zaadmengsel dat bestaat uit witte, rode en rolklaver, chicorei en smalle weegbree. Zowel gangbare bedrijven als biologische bedrijven kunnen er gebruik van maken.

Selectie
Tot 20 augustus konden ondernemers zich aanmelden voor de actie. Er kwamen meer dan 50 aanmeldingen binnen via https://boeraanhetroer.nl/meld-u-aan-gratis-kruiden-doorzaaien/  binnen om aan de pilot deel te nemen. In totaal werd er 300 hectare aan percelen aangemeld, drie keer zoveel als de beschikbare voorraad voor 100 hectare. Daarom werd een selectie gemaakt waarbij, zoals vooraf aangekondigd, ondernemers in de gemeenten Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Barneveld voorrang kregen. Dit vanwege de opgaven in deze stroomgebieden van de Barneveldse Beek en De Lunterse Beek. In totaal werden 35 aanmelders geselecteerd, die in de week van 29 augustus tot 3 september worden bediend. Zij worden door de loonwerkers voor planning en details benaderd.

 

Voor wat hoort wat
Omdat kruidenrijk grasland doorzaaien betekent dat het beheer van het grasland verandert, worden de geselecteerde deelnemers geacht om in het najaar deel te nemen aan minimaal twee van de drie leertafels. Deze leertafels vinden plaats op:

3 november 2022
8 december 2022
19 januari 2023

Meer details hierover volgen later.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Pilot: Wroeten met Meelwormen

Meelwormen en varkens lijken op het eerste oog niet meteen logische combinatie. Maar qua voedingswaarde zijn deze insecten juist interessant om als duurzame toevoeging te