Eerste snede 2022 bemest (pilot Mestverbetering)

Eerste snede 2022 bemest (pilot Mestverbetering)

In de pilot Mestverbetering testen we twee toevoegmiddelen in drijfmest. Het doel is om effecten op stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken. Daan Heurkens (Boerenverstand): “Inmiddels zijn op de proefvelden stroken bemest. Net voor het maaien zullen we de kwaliteit bepalen.”

Meer informatie over de pilot Mestverbetering

In oktober werd de proef met het eerste middel, Valorem opgestart. Ook het tweede middel, steenmeel (merknaam Actimin), zit sinds februari in de putten. Bij beide middelen zijn twee pilotbedrijven betrokken. Op ieder bedrijf wordt één put behandeld en één put onbehandeld ter vergelijk.

Steenmeel toegevoegd
Net als bij de toevoeging van Valorem zijn de diergroepen op de putten zijn hetzelfde, waardoor het effect van het steenmeel kan worden bepaald. Heurkens: “Dit doen we door het nemen van mestmonsters (voor toevoegen en voor uitrijden) en doen van veldproeven. De mest wordt in stroken naast elkaar aangebracht: twee stroken met behandelde mest en twee stroken met onbehandelde mest.” Bij de eerste drie snedes van 2022 en 2023 wordt de opbrengst en graskwaliteit van de verschillende stroken bepaald.

Stroken bemest
Begin maart is op de vier pilotbedrijven de eerste snede bemest. Tijdens het bemesten is op ieder bedrijf een proefveld aangelegd. Op het proefveld is de mest in stroken aangebracht. Twee stroken behandeld en twee stroken onbehandeld, zie plaatje.

Volgens Heurkens waren de omstandigheden voor het bemesten goed. “Dus nu kan het gras groeien en zullen we net voor het maaien van de eerste snede de opbrengst en kwaliteit van de verschillende stroken bepalen.”

We houden u op de hoogte!

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde